Det nye automatfylleanlegget på Mjåvann i Kristiansand.
Det nye automatfylleanlegget på Mjåvann i Kristiansand.

Moderne dieselanlegg på Mjåvann

På Mjåvann i Kristiansand er det åpnet nytt automatfylleanlegg for diesel.

Man er vant til å tenke på drivstoffleverandørene som store konsern, men det er også mindre aktører som ønsker «å spise kirsebær» med de store. Det gjelder de samarbeidende oljeselskapene Jæren Olje, Agder Olje, Randøy Olje og Haugaland Olje som driver fyllestasjoner i Agder og Rogaland.

Anlegget på Mjåvann er det nyeste av disse, det 14. i rekken. Her kan man fylle både blank og farget diesel. Tanken består av to kamre på 45.000 og 15.000 liter, og alt overvåkes via Internett. Ytterligere fire anlegg vil bli åpnet i løpet av året.

Jæren Olje AS

Brigt Vold er en sentral aktør i de samarbeidende oljeselskapene. Han etablerte Jæren Olje AS i 2002. Da hadde han erfaring blant annet som daglig leder i Martin Vold AS, som har vært transportør for Shell og Texaco siden 1960-tallet.

Agder Olje AS

Dette selskapet ble etablert av Helge Mikalsen og Olav Hauge i 1997 under navnet Lister Oljesenter som var forhandler for Shell. I 2010 kjøpte Brigt Vold 50% av aksjene, Martin Vold ble ansatt som daglig leder, og selskapet skiftet navn til Agder Olje.

Randøy Olje AS

Terje Ove Breiland etablerte selskapet i 2009 (men selskapsnavnet har eksistert siden 2002). Våren 2012 kjøpte Brigt Vold 50% av aksjene, og Martin Vold ble ansatt som daglig leder.

Haugaland Olje AS

Selskapet ble etablert av Brigt Vold i 2011.

Omsetning

Samlet årsomsetning for selskapene kom i 2011 opp i 220 mill. kr. Omsetningen av drivstoffleveranser til egne fyllestasjoner, entreprenører, landbruk, marinaer og husstander styres fra hovedadministrasjonen på Vigrestad. Selvbetjeningsstasjoner for privatmarkedet er det nyeste og mest synlige tilskuddet fra selskapene.

Forsiden nå