Futuristisk presentasjon av nye Watermaster Classic IV med pontonger på "forbeina" og kutter/sugepumpe festet på stikka.
Futuristisk presentasjon av nye Watermaster Classic IV med pontonger på "forbeina" og kutter/sugepumpe festet på stikka.

Multi-genuine Watermaster Classic IV

Den borer, graver, setter pæler, freser og slurper i seg gjørme og forurensning fra bunnen av innsjøer, elver og havner. Uhumskhetene kan pumpes opp til landdeponi, og har føreren lyst tar han også med seg Classic IV på en spasertur på land. Vidunderet vi snakker om, er finske Aquamecs unike Watermaster.

Sjøgraveren Watermaster Classic IV som nå lanseres i 4. generasjon, er blitt mer avansert enn noensinne. Under marsjen har produsenten, finske Aquamec Ltd i Säkylä, lært leksen og foredlet produktet steg for steg. Før vi ser nærmere på siste generasjon, er det opportunt å kaste et blikk på forhistorien.

Den første Watermaster Classic ble lansert på midten av 80-tallet. For en som har kjørt bil gjennom Finland noen ganger, er det lett å forstå at det ikke er noen tilfeldighet at Watermaster Classic ble født i "de tusen sjøers land". I Finland kryr det av bekker, elver og sjøer som gror igjen i takt med nasjonens utvikling. Derfor er det naturlig at effektiv redskap for å renske opp ble etterspurt.

Watermasters 2.generasjon (Classic ll) kom i 1966, og Classic lll ble lansert i 2003. Begge sjøgraverne var forbedret i utgaver som teknisk sett hadde tatt store steg fremover. Og det kan man i høyeste grad også si om nylig lanserte Watermaster Classic IV.

- Den nye sjøgraveren er utviklet i tråd med all erfaring vi har høstet fra praktisk bruk av forgjengerne. I tillegg har våre ingeniører tilført allround-maskinen Classic IV nye løsninger etter ønske fra brukerne, sier adm. direktør Lauri Kalliola i Aquamec Ltd.

Store forbedringer

De viktigste forbedringene på Classic IV (CIV) er at maskinens graveaggregat har fått en buet bom som tillater arbeider på større dyp, og at de fire, regulerbare stabilisatorbenene foran og bak er forlenget og er blitt sterkere. Stabilisatorene har fått kraftigere og lengre sylindere, og forbedringene gjør at det er blitt enklere å manøvrere CIV'en.

Med kraftigere bom og stabilisatorer kan Classic IV også benytte større slampumper, freseutstyr og graveskuffer. Standard bakgraverskuff tar nå 500 liter (+100 liter), standard grabbskuff 600 liter (+100 liter), og den roterende kutterenheten med sugepumpe er kraftigere. Endringene gjør at graveskuffen når ned til 5,3 m dyp (4,3 m før), grabbskuffen ned til 5,8 m (4,8 m før) og kutter/sugepumpen ned til 6,3 m (5,3 m før). Løftekraften på bommen ved maks. rekkevidde er økt med 38% og gravekraften 18%.

Når det gjelder stabilisatorbenene i front som utstyres med runde "flytelabber", er lengden økt fra 3,6 m til 5 m. Bak er økningen enda større, fra 4,9 m til 6,7 m.

Skroget et blitt 0,5 meter lengre, noe som resulterer i bedre flyteegenskaper og mer lagerplass.

Kronen på verket er den nye LX førerhytta. Den er større, gir føreren bedre oversikt, har standard luftkondisjonering og er utstyrt med svingbar førerstol for å lette adkomsten for maskinføreren. Hytta er FOPS-godkjent (sikring mot fallende objekter), noe som er spesielt aktuelt når Classic IV arbeider under bruer eller utfører pæling. I tillegg har hytta også fått plass til et ekstra sete for instruktør eller ekstrafører, noe som kan være aktuelt ved kompliserte jobber.

Tidligere hadde Classic-graverne fire arbeidslamper. Nå er antallet økt til ti, slik at maskinen kan arbeide effektivt døgnet rundt.

Det er også tenkt på å gjøre vedlikeholdet enklere. Løsningen ligger i større plass i motorrommet.

Tekniske data

Watermaster drives av Caterpillar C7, en 6-sylindret-, turboladet og vannkjølt motor på 168 kW (225 hk) v/2000 o/min. Dieseltanken tar 1200 liter, det elektriske systemet er 24 V og to batterier er på 188 Ah.

Hydraulikken driver to axial stempelpumper (maks. trykk på 345 og 230 bar), en for suging og drift av propeller og den andre for graving og stabilisering av båten. Watermaster har en hastigheten på ca. 4 knop.

Graveaggregatet har hurtigkobling for raskt redskapsskifte og opererer i et arbeidsområde på 180 grader. Det kan også kobles til kutteutstyr for å klippe ned busker og grener over vannnivå.

Hele farkosten veier 18,5 tonn, lengen er 11 meter (uten bom), bredden 3,3 meter og høyden 3,15 meter. 

Litt av en generalprøve

Nye Watermaster Classic IV har fått litt av en ilddåp i den finske byen Joensuu. I løpet av noen år skal det renses opp i gamle synder etter sagbruksdrift og deretter bygges 3000-4000 boliger ved elvens utløp.

Fra 1871 til 1988 ble det drevet sagbruk ved elven Pielis tett ved senter av Joensuu i området Penttilä. Utslippene fra sagbruksdriften ble pumpet rett ut i et basseng som er blitt fullt av tungmetaller og giftig materiale.

I 2008 kjøpte byen området. Ubyggingen vil skje i løpet av kommende 20-årsperiode, men først må det renses opp. Med en kostnad på 21 mill. euro blir restaureringen et av de største miljøprosjektene som hittil blir gjennomført i Finland. Ambisjonene for hva miljøprosjektet og den nye bydelen skal bli, kan tolkes gjennom navnet "en drøm ved elvemunningen".

På det 400 mål store området må mer enn 500 m3 materiale fra bunnsedimentering i elven/bassenget tas opp og renses. Den største forurensningen finnes i det tre mål store deponi-bassenget hvor vanndybden varierer fra 2-4 meter. Bassenget var vanskelig å nå med tradisjonelt renseutstyr, og Watermaster ble valgt.

Entreprenøren hadde god erfaring med tidligere Classic-modeller, og han var svært fornøyd med å få prøve den nye modellen med sterkere og lengre graveaggregat, kutter/sugepumpe og lengre stabilisatorben på jobben.

Det forurensede materialet pumpes inn i 30 Geotexstil-pølser for å separere vann og materiale. Pølsene er 50 meter lange og ni meter brede. De skal ligge et års tid, og deretter blir innholdet sendt av gårde for rensing.

Der det gamle sedimenteringsbassenget lå skal det bygges marina. Byggearbeidene på området skal starte i 2012, og de første husene blir innflyttingsklare i 2013. Etter beregningene vil den nye byen bli ferdigstilt i løpet av en 20-årsperiode.

Forsiden nå