Nå er 24-metersregelen iverksatt

Nå er 24-metersregelen iverksatt

Se hvilke veier det er tillat å kjøre med 56 tonn totalvekt og 24-meters lengde for tømmertransport.

Lovdata.no kan du lese hvilke riksveier som er omfattet av den nye forskriften. Denne ble kunngjort 19. april klokken 14:40, og trådte i kraft umiddelbart.

Endringen gjør det også mulig å laste opptil 32 tonn på 4 akslede tømmertilhengere.

Statens vegvesen understreker at økningen i tillatt vogntoglengde kun gjelder på de riksveiene som er angitt som «24» i riksveilisten for tømmer. Fylkesveier og kommunale veier vil tilføyes etter hvert.

Forsiden nå