Nå skal det bli 60-tonns tømmervogntog

Nå skal det bli 60-tonns tømmervogntog

Regjeringen vil foreslå å øke tillatt totalvekt på tømmervogntog fra 56 til 60 tonn, og foreslår 100 mill. kroner til utbedring av flaskehalser og veikartlegging.

- Mer kostnadseffektive transporter, og utjevning av konkurranseforskjeller overfor utenlandske aktører, er svært viktig for treforedlingsindustrien. Sammen med økt lengde vil økt tillatt totalvekt gi næringen betydelig reduserte kostnader, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Et forslag til nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn blir sendt på høring nå. De nye reglene vil kun gjelde for strekninger som er dimensjonert for en slik totalvekt. Det er tidligere åpnet for økt lengde fra 22 til 24 meter for tømmervogntog.

Økt nyttelast i tømmertransporten vil, ifølge Arnstad, gi færre kjøretøy på veiene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko.

Bedre fremkommelighet

Regjeringen foreslår å bruke 100 mill. kroner til å bedre fremkommeligheten for lange og tunge kjøretøy, særlig innrettet mot behovene i treforedlingsindustrien: 90 mill. kroner til å utbedre flaskehalser på riksveinettet, og 10 mill. kroner til å beregne tåleevnen for slike transporter på fylkesveinettet.

- Strekninger og områder der tiltakene vil ha størst nytte for tømmertransporter og treforedlingsindustri vil bli prioritert, opplyser Arnstad.

Forsiden nå