Nå starter gravingen på Slottsplassen

Nå starter gravingen på Slottsplassen

Byggegjerdene er på plass, og det samme er grave- og anleggsmaskinen. Slottsplassen skal få nytt grusdekke, men først må gammel grus og underliggende masser bort.

- Nå starter arbeidene på Slottsplassen, og området vil bli stengt for publikum, forteller prosjektleder Kjersti Sandvik i Statsbygg.

LES OGSÅ:

Statsbygg har ansvaret for rehabiliteringen i samarbeid med Det kongelige hoff, Riksantikvaren og Oslo kommune.

Forurenset asfalt

- Vi skal grave oss 45 cm ned for å fjerne den gamle massen, før vi kan begynne å legge bære- og forsterkningslag til det nye toppdekket av stabilisert grus, sier Sandvik.

Det 45 cm dype laget består av grus, asfalt og underliggende masser. Prøver har vist at den gamle asfalten som ligger under grusen på Slottsplassen, er forurenset, og den vil bli sendt til deponi for spesialavfall. Asfalten i kjøreveien opp Slottsbakken og i rampene opp til balustraden er ikke forurenset og vil bli kjørt til gjenvinning. Rester av betong og heller i dagens fortau vil bli vurdert brukt som fyllmasse under det nye dekket, mens kantstein uten skader blir tatt vare på og gjenbrukt.

150 tonn forsvinner hvert år

- Det er godt å komme i gang med arbeidene, for det er helt nødvendig å bedre de driftstekniske forholdene knyttet til plassen. Slik som det har vært, tettes ledningsnett og sluk, og gatenett og naboeiendommer tilgrises, sier prosjektleder Kjersti Sandvik i Statsbygg.

Hele 150 tonn grus er blitt tilført plassen hvert år. I sommerhalvåret er 10-12 m 3 blitt vasket bort per måned. I fjor sommer børstet Slottsgartneriets driftspersonell grusen tilbake til Slottsplassen i snitt hver tredje dag.

Forsiden nå