Etter en bølge der dieselbiler har vært mest populære, ser det nå ut til at bensinbiler igjen vinner markedsandeler.
Etter en bølge der dieselbiler har vært mest populære, ser det nå ut til at bensinbiler igjen vinner markedsandeler.

Nå velger vi bensin

Ved neste bilbytte vil nordmenn flest velge en modell med bensinmotor, viser en ny undersøkelse.

40 prosent ser for seg at deres neste bil vil ha bensinmotor, viser undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL). Bare 22 prosent svarer diesel.

- De siste årene har nesten tre fjerdedeler av alle nye personbiler solgt i Norge hatt dieselmotor. Derfor er dette et oppsiktsvekkende kraftig stemningsskifte, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

14 prosent tror deres neste bil vil ha hybridmotor, mens fem prosent tenker seg el-motor. De øvrige svarer vet ikke.

Fordoblet dieselandel

Andelen av dieselmotorer i den norske bilparken har fordoblet seg siden 2005, og utgjør nå rundt halvparten. Hovedgrunnen har vært den norske avgiftspolitikken, mener Hansen.

- Gjennom de årene myndighetene har stimulert til kjøp av dieselbiler har andelen etter vår oppfatning steget for bratt. Mange har et kjøremønster preget av korte turer og hyppige stopp, slik at motoren ikke rekker å bli skikkelig varm. Da er diesel sjelden et riktig valg.

Likevel har han lite til overs for politikernes brå snuoperasjoner for nå å gjøre valget av dieselbiler mindre økonomisk gunstig.

- Frustrasjonen er stor blant dieseleierne. Det er lett å forstå de mange som føler seg lurt, sier Arild Hansen.

Gir politikerne stryk

Og folket er enig med ham. Mer enn åtte av ti nordmenn synes politikerne har et dårlig grep om bilavgiftene, ifølge ABLs undersøkelse.

På en skala fra 1 til 6 gir 85 prosent av de spurte karakter mellom 1 og 3. Hele 45 prosent gir bunnkarakter, og svarer at politikerne presterer svært dårlig på dette området.

I motsatt ende av skalaen svarer kun to prosent at politikerne har et svært godt grep om bilavgiftene.

- Det folk først og fremst reagerer på er nok vinglingen. Det er et tankekors at når uforutsigbarheten er så stor, kan det i neste omgang forsinke innfasingen av de mest miljøvennlige bilene. Også slike valg er antakelig sterkt motivert av lave avgifter og definerte privilegier, sier Arild Hansen i ABL.

 

Forsiden nå