- Vårt gamle navn tilhørte historien, mens skifte til Nasta er fremtidsrettet og dynamisk, sier adm. direktør Tom Johansen, fotografert utenfor nyanlegget.
- Vårt gamle navn tilhørte historien, mens skifte til Nasta er fremtidsrettet og dynamisk, sier adm. direktør Tom Johansen, fotografert utenfor nyanlegget.

Nasta AS blir Nanset Standards nye navn

Fra årsskiftet skifter Nanset Standard AS navn til Nasta AS og introduserer ny logo. - Det er flere årsaker til navnebyttet, sier adm. direktør Tom Johansen.

"Standard" har lenge tilhørt selskapets historie i den forstand at kunder og andre kun har brukt første del av navnet de siste 10-15 årene. I tillegg flytter maskinimportøren i januar 2011 inn i sitt nye hovedanlegg på Bommestad, noe som betyr at Nanset-området forlates for godt.

- Tiden var moden for et navnebytte, og det har vi tatt konsekvensen av, sier Johansen.

Historien bak navnet

Det tidligere navnet i selskapet var satt sammen av 2 ord: "Nanset" som er navnet på stedet der Søren Røed startet firmaet som bensinstasjon i 1929, mens "Standard" sto for produktet som ble solgt (Standard Oil - S.O. - Esso).

- Mye er endret siden 1929, sier Johansen.

Nanset Standard drev bensinstasjon frem til 1995, og importerte og solgte landbruksmaskiner frem til år 2000. I perioden 1964 til 2005 solgte selskapet Toyota og var klar markedsleder i distriktet. For mange kom det derfor som en overraskelse da forhandlervirksomheten med Toyota ble solgt til Funnemark-gruppen i 2005.

Rendyrker anleggsmaskiner

De siste 5 årene har Nanset rendyrket import, salg, service og spesialtilpasset seg til anleggsmaskinmarkedet. Med en omsetning på ca. 500 mill. kroner i 2010 er selskapet blant de 3-4 største aktørene i bransjen. I begynnelsen av 2011 vil organisasjonen telle 101 engasjerte og entusiastiske medarbeidere og fremstå som offensiv og dynamisk, heter det i meldingen fra maskinimportøren.

Forkortelsen også historisk

- I tillegg til at Nasta er en konsis forkortelse av vårt tidligere navn, er det samtidig et sterkt og fremtidsrettet egennavn. Navnet er også kjent i selskapet idet Asbjørn Røed har hatt eiendomsselskapet Nasta i mange år, sier Johansen og poengterer:

- I konkurranse med store aktører er det viktig å ha en klar profil. Derfor er det besluttet å bruke selve firmanavnet med en spesiell font som logo, varemerke og med internettadressen www.nasta.no. Endringene medfører ingen annen endring av organisasjonen eller ansvarsområder.

Forsiden nå