NCC asfalterer for kreftsaken

NCC asfalterer for kreftsaken

I morgen, 11. juni, arrangeres Oslo skishow og NCC er en av bidragsyterne ved å legge asfalt til den 600 meter lange rulleskiløypen på Rådhusplassen og Aker Brygge.

Som tidligere går inntektene fra arrangementet til Aktiv mot kreft og etablering av Pusterom, et lavterskel treningstilbud til kreftpasienter.

Det er løperne som har bestemt at overskuddet fra Oslo Skishow skal gå til stiftelsen Aktiv mot kreft og deres arbeid med å etablere og drifte Pusterom på sykehus i hele landet.

- Å få bidra i kreftsaken er flott og det har skapt engasjement blant våre ansatte, sier regiondirektør Joar Caspersen i NCC Roads.

Ulike studier viser at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på livskvaliteten til kreftpasienter. Aktiv mot kreft arbeider for å etablere Pusterom, som er et lavterskels trenings- og aktivitetssenter. Her får kreftpasienter kyndig veiledning og kommer i gang med fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling. I dag har fem sykehus et slikt Pusterom, og ytterligere fire er under planlegging. Inntektene fra fjorårets arrangement gikk til et nytt Pusterom ved St. Olavs hospital i Trondheim som åpner til høsten.

Oslo Skishow er gjennomført to år tidligere, i 2011 og 2012. Begge årene har omtrent ti tusen tilskuere gratis sett konkurranser, både i eliteklassen og i en egen bedriftsklasse. Blant publikummerne er også pasienter og pårørende ved Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet.

NCC stiller med eget lag i bedriftsklassen.

Forsiden nå