NCC Industry har inngåt avtale om asfaltering med kommunene Voss, Os og Fusa.
NCC Industry har inngåt avtale om asfaltering med kommunene Voss, Os og Fusa. (Foto: NCC/Andreas Faye-Schjøll)

NCC asfalterer for tre kommuner i Hordaland

NCC Industry har signert asfaltkontrakter med Hordalandskommunene Voss, Os og Fusa.

I Voss kommune skal NCC Industry levere ca. 9500 tonn asfalt. Kontrakten ble vunnet på pris og leveransedyktighet.

- Kontraktene i Hordaland er viktig for å forankre vår tilhørighet i lokalmarkedet og bidrar derfor til å styrke vår markedsposisjon, sier Stian Lyngsgård, områdesjef Entreprise Sør-Vest i NCC Asfalt.

Voss kommune har vært kunde hos NCC i flere år gjennom Hardanger-kommunenes innkjøpssamarbeid. I år valgte imidlertid Voss kommune å gå ut av innkjøpssamarbeidet og utlyse egen kontrakt.

For kommunene Os og Fusa er kontrakten anslått til ca. 6000 tonn asfalt per år i en 4,5 års avtale. For NCC-avdelingen i Bergen er dette en strategisk viktig kontrakt «som sikrer god tilstedeværelse i en region med høy aktivitet i anleggsmarkedet».

NCC Industry vil, så langt det lar seg gjøre, levere den patenterte LTA-asfalten NCC Green Asphalt og høy grad av gjenbruk på disse kommunekontraktene. Asfaltarbeidet planlegges utført fra mai/juni og utover sommeren.

- Vi er svært godt fornøyde med å fortsette våre leveranser til disse kommunene som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom flere år. Samtidig som vi bekrefter vår posisjon i markedet som ledende i kommunemarkedet, sier Lyngsgård.

Forsiden nå