Eivind Opedal i NCC Roads.
Eivind Opedal i NCC Roads.

NCC lavest på Stord

NCC ligger etter anbudsåpning best an i konkurransen om å vinne Statens vegvesens driftskontrakt på Stord.

Kontrakten har en verdi på 179,3 millioner kroner.
Den seksårige kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, på riks- og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveier, sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner i kommunene Bømlo, Fitjar, Fusa, Stord, Tysnes, og i deler av kommunene Kvam, Kvinnherad (på nordsiden av Kvinnheradfjorden), og Samnanger.

- Vi er meget godt fornøyd med at vi ligger an til å vinne Stord-kontrakten. Nå avventer vi Statens vegvesens tilbakemelding på kontrollregningen av anbudene, sier distriktssjef Eivind Opedal.

Eivind Opedal startet opp i NCC Roads ved nyttår og leder selskapets satsing på Vestlandet.

Forsiden nå