Regionveisjef Helge Eidsnes (til høyre) og direktør veiservice Frank Pettrém i NCC Roads AS.
Regionveisjef Helge Eidsnes (til høyre) og direktør veiservice Frank Pettrém i NCC Roads AS.

NCC Roads signerte kontrakt...

...på et tresifret antall millioner.

Torsdag signerte NCC Roads AS driftskontrakt på 179 mill. kroner med Statens vegvesen for veiene i Stord-området.

Kontrakten ble signert på regionveikontoret i Leikanger av regionveisjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen og direktør veiservice Frank Pettrém i NCC Roads AS.

- Kontrakten har mange fylkesveier, og er en viktig og driftsmessig krevende del av E39 over Stord, der det dessverre har vært alvorlige ulykker det siste året, sa regionveisjef Helge Eidsnes under signeringen.

Raske svingninger fra regn til is gjør det krevende å drifte veien vinterstid, og dette ba Eidsnes NCC ta særlig hensyn til.

NCC fikk også en påminnelse fra regionveisjefen om at HMS er et viktig innsatsområde, og at målet er at alle skal komme friske og hele hjem fra jobb, noe Pettrém understreket at NCC jobber kontinuerlig med.

-Det er et faktum at HMS koster penger, men ved å stille krav til oss entreprenører er veivesenet med på å gjøre en hel bransje god, Pettrém, som var veldig glad for å ha vunnet Stord-kontrakten.

Kontrakten har navnet «1207 Stord» og går fra Fusa og Norheimsund helt ut til Bømlo på kysten. Kontrakten går over seks år.

Forsiden nå