NCC tar asfaltsaken til retten

NCC tar asfaltsaken til retten

 NCC tar saken om ulovlig asfaltsamarbeid i Trøndelag til retten. Bakgrunnen er at NCC er uenig i deler av grunnlaget for Konkurransetilsynets urimelige høye gebyr, etter at en enkelt medarbeider har samarbeidet med en konkurrent.

Michael Malm, adm. direktør i NCC Roads AS.
Michael Malm, adm. direktør i NCC Roads AS.

NCC ønsker gjennom stevningen å få klarhet i hva Konkurransetilsynet mener selskapet kunne gjort annerledes for å hindre det som har skjedd.

LES OGSÅ:

Konkurransetilsynet har, hevder NCC, ikke tatt hensyn til NCCs argumentasjon når det har ilagt NCC gebyret på 140 millioner kroner, som er like stort som om hele selskapet, inkludert konsernets toppledelse og styre, var involvert.

- Hva kunne vi gjort annerledes?

- Dette er klart urimelig. NCC har derfor besluttet å stevne Staten ved Konkurransetilsynet. Først og fremst vil vi ha klarhet i hva selskapet kunne gjort annerledes, sier Michael Malm, adm. direktør i NCC Roads AS.

«Overtredelsesgebyret NCC er ilagt, er flere titalls ganger høyere enn det som vanligvis ilegges i henhold til bestemmelsen om foretaksstraff. Det er altså tale om en reaksjon som kan få store økonomiske konsekvenser for norske selskaper», skriver NCC i en pressemelding.

NCC er enig i at overtredelse av ethvert regelverk skal ha en følbar virkning, men mener straffeutmåling først og fremst bør stimulere bedrifter til å innføre programmer som hindrer ledelse og ansatte i å begå ulovligheter.

Ble lurt

- Få, om noen, nordiske selskaper har det siste tiåret gjort mer for å forhindre brudd på konkurranselovene enn NCC. Vi gjennomfører et omfattende, internt program med vekt på opplæring, oppfølging og kontroll.  Tross strenge kontrollmekanismer klarte en utro tjener - helt bevisst - å lure NCC, både sine ledere i Norge og sine kolleger i Trøndelag, sier Malm.

NCC har et omfattende program for å forhindre at ledere og ansatte bryter konkurranseloven. Siden 2002 har ledere og spesialister i NCC gjennomført obligatoriske kurs og opplæring i forretningsetikk og konkurranseloven. I løpet av disse årene har rundt 3 000 personer deltatt. Brudd på konkurranseloven er grunn til umiddelbar opphør av arbeidsforholdet.

- Vi mener Konkurransetilsynet burde lagt vekt på dette, sier Malm.

Forsiden nå