Nedskrivninger tynger NCC

Nedskrivninger tynger NCC

Omsetningen i NCC har vært høy i andre kvartal, men prosjektnedskrivninger preger resultatet.

NCCs fire forretningsområder hadde høy omsetning i andre kvartal, opplyser selskapet i en pressemelding. NCC Construction, som står for omtrent tre fjerdedeler av omsetningen, trekker ned det samlede resultatet. Årsaken er nedskrivinger på 132 millioner kroner på et antall byggprosjekter i Oslo-området.

NCC i Norge leverte i årets andre kvartal en omsetning på 2209 millioner kroner og et driftsresultat -50 millioner kroner. Tilsvarende tall for andre kvartal 2012 var 1769 og 59 millioner kroner. Ordreinngangen og ordrereserven var 2752 millioner mot 3294 millioner i fjor, og 8165 millioner mot 7453 i 2012.

Utviklingen er positiv innen anlegg, veiservice og -vedlikehold, utleie av kontorlokaler og boligutvikling.

Omsetningen i NCC Construction var i andre kvartal på 1579 millioner kroner mot 1084 for samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på -101 millioner kroner mot et positivt resultat på 14 millioner i 2012.

Ordrereserven per 30. juni 2013 var 6492 millioner kroner, mot 5754 i fjor. Ordreinngangen i andre kvartal 2013 var 1784 millioner kroner, mot 2691 millioner i samme periode i 2012. I andre kvartal inngikk NCCs distriktskontor i Nord-Norge flere større kontrakter innen både bygg og anlegg. Blant annet Dolmsundsbrua, Hålogalandsbrua og Finnsnes ungdomsskole.

- Jeg er ikke fornøyd med utviklingen innen bygg i Oslo-området. Derfor er det iverksatt flere konkrete tiltak, blant annet er ny regiondirektør i Oslo Bygg ansatt og vi samler den øvrige ledelsen for byggregionene våre i Oslo. Omsetningen og ordreinngangen i NCC Construction er høy, men nedskrivinger på et antall prosjekter trekker resultatet ned, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Samtlige av nedskrivningene er på byggprosjekter i Oslo-området. Den største av dem er på et prosjekt som ble overtatt i forbindelse med kjøp av et selskap i 2012. Dette prosjektet ble også nedskrevet med 43 millioner kroner i første kvartal.

Fra og med 16. august gjøres det også endringer i ledergruppen i NCC Construction Norge.

NCC Roads' ble påvirket av den lange vinteren, som ga sen oppstart på årets asfaltsesong, men produksjonen og legging av asfalt har hatt et høyt volum i mai og juni. Pukk og grus-virksomheten har vært stabil og som forventet gjennom kvartalet.

Veiservice har god utvikling og har i perioden jobbet med oppstart av tre nye driftskontrakter for Statens vegvesen.

Forsiden nå