Nedtur for Volvo i Vest-Europa

Nedtur for Volvo i Vest-Europa

Men globalt øker salget av Volvo lastebiler.

Leveransene av lastebiler fra Volvo i Vest-Europa falt med 19 % i juli 2012 sammenlignet med samme måned året før. Utviklingen har selvsagt sammenheng med usikkerheten rundt fremtidsutviklingen i Vest-Europa.

Globalt er derimot trenden en annen, og totaltallene viser at Volvo solgte 8303 lastebiler verden over - en økning på 2 % fra i fjor.

Det er det nordamerikanske markedet som er den største bidragsyteren til økningen. Der økte leveransene i juli med 46 % til 2380 lastebiler. Flere produksjonsdager i juli og færre leverandørforstyrrelser bidro til denne økningen.

I Norge hadde Volvo Trucks 73 registreringer over 16 tonn i juli i år. Totale registreringer (over 16 tonn) i år ligger nå på 930 lastebiler.

Markedsandelen merkefordelt fortoner seg slik: Volvo 37,5 %, Scania 35 %, Mercedez-Benz 12,9 %, MAN 8,4 %, DAF 2,7 % og andre merker 3,8 %. 

Globale leveranser per marked: 

 

Leveranser

Juli

Endring

Akkumulert

Endring

Volvo

2012

2011

 

2012

2011

 

Europa

3 066

3 121

-2 %

24 882

26 795

-7 %

Vest-Europa

1 777

2 181

-19 %

16 225

19 065

-15 %

Øst-Europa

1 289

940

37 %

8 657

7 730

12 %

Nord-Amerika

2 380

1 632

46 %

15 901

12 265

30 %

Sør-Amerika

1 424

2 100

-32 %

10 328

13 910

-26 %

Asia

990

858

15 %

6 172

7 328

-16 %

Andre markeder

443

405

9 %

3 493

2 384

47 %

Totalt Volvo Trucks

8 303

8 116

2 %

60 776

62 682

-3 %

 

 

 

 

 

 

 

Mellomtunge lastebiler (7-16t)

143

120

19 %

1 024

1 078

-5 %

Tunge lastebiler (>16t)

8 160

7 996

2 %

59 752

61 604

-3 %

Totalt Volvo Trucks

8 303

8 116

2 %

60 776

62 682

-3 %

                                                                                                                                    

Forsiden nå