Nekter politiet bilder

Nekter politiet bilder

Det blir ikke lengre utlevert bilder fra Vegvesenets bilde- og signaturregister til politiets ATK(Automatisk trafikkontroll)-etterforskning.

Dette er bestemt etter møter mellom Vegdirektoratet, Datatilsynet og departementene, der man er kommet til at det rettslige grunnlaget for utlevering av bilder ikke er tilstrekkelig klart og relevant, og at praksisen derfor opphører.

Statssekretær Astri Aas-Hansen sier til NRK at Justisdepartementet vil gå i dialog med Riksadvokaten for å klargjøre om det kan bli aktuelt å gi politiet nødvendig hjemmel.

 

Forsiden nå