Korthekkgraveren E70B SR med offset bom er bygd for å kunne komme til overalt.
Korthekkgraveren E70B SR med offset bom er bygd for å kunne komme til overalt.

New Hollands come back

Europasjef Henrik Starup i CaseNewHolland (CNH) var et eneste stort smil da han overfor Anlegg&Transports medarbeider, umiddelbart etter at konsernsjef Mario Gasparri hadde ønsket pressen velkommen på Intermat, kom med følgende uttalelse: - Vi har gode nyheter for Norge, New Hollands anleggsmaskiner er tilbake.

Ny importør er Bertel O. Steens datterselskap, A-K maskiner as. Etter langvarige forhandlinger ble avtalen undertegnet på norsk side tirsdag 17. april, mens CNH signerte papirene noen timer før pressekonferansen onsdag 18. april.

Opprinnelig var tanken å foreta selve signeringen under pressekonferansen, men det dro litt ut for begge parter på oppløpet, forstår vi.

Lykkelig europasjef

Vi tar ikke for hardt i ved å beskrive europasjef Henrik Starup som svært tilfreds etter å ha fått avtalen med A-K maskiner AS i havn. Kanskje var det dette han informerte sin konsernsjef om like før pressemøtet på CNH-standen?

- Hver gang vi slutter avtale med en ny forhandler i Europa, og lukker et hvitt hull på kartet, er et stort øyeblikk for oss. Nå har vi forhandleravtaler for Case og New Holland i Finland, Danmark og Sverige, og vi er nesten i mål i Norge. A-K maskiner er allerede et solid bekjentskap som importør av Case og New Holland landbruksmaskiner. Det passer perfekt at de også tar anleggsmaskinene. Dagenborg Maskin i Tromsø importerer Case og selger i de tre nordligste fylkene, men ønsker ikke resten av landet. Nå gjenstår kun å få Case-importør på plass for resten av Norge, sier danske Starup.

Etter å ha arbeidet med Iveco (lastebiler/varebiler) i mange år, har europasjefen solid kunnskap om alle grener i Fiats nye industriselskap som i tillegg til Iveco omfatter CNHs landbruks- og anleggsmaskiner samt tungbil- og dumperprogrammet hos Astra.

- Når det gjelder Norge, har vi arbeidet systematisk for å få til en solid avtale med et langsiktig perspektiv, sier Starup.

Grundig forarbeid

- Når A-K maskiner har sagt ja til å bli importør og forhandler av New Holland anleggsmaskiner, har vi en klar målsetting. Vi skal være en fullskala forhandler med salg og service av alle produkter. Prosessen har vært lang, og det skulle bare mangle siden vi her snakker om kapitalvarer. Det betinger et solid forarbeide før beslutninger kan tas. Vi har "tvilt" oss frem steg for steg til alt er på plass, sier adm. direktør Gunnar Thorud i A-K maskiner.

Det er fem år siden Bertel O. Steen kjøpte A-K maskiner og Thorud ble ansatt med mandat å snu utviklingen i landbruksmaskinselskapet. I 2011 fikk han og organisasjonen lønn for strevet. Da styreformann Inge Hansen presenterte Bertel O. Steen-resultatet sammen med visekonsernsjef Trond Vidar Sagen som er styreformann i A-K maskiner, var tidligere minus i landbruksmaskinselskapet snudd til pluss 30 mill. kroner.

- Vi har styrt etter en langsiktig strategi med spenstige budsjetter og harde krav, og vi har nådd våre målsettinger. Derfor er timingen for å ta opp New Hollands anleggsmaskiner som et nytt segment i A-K maskiner bra, poengterer Thorud.

- Hva blir den største utfordringen?

- Å bygge opp en ny anleggdivisjon med eget salgskorps og produktspesialister for det tunge segmentet, uten at dette går ut over den tilliten vi har i landbruksmarkedet. Den nye divisjonen får totalansvar for anleggsmaskinsatsingen. Vi har allerede startet prosessen med å rekruttere riktige folk til anleggsmaskinselskapet, inkludert egen daglig divisjonsleder og leder for importleddet. Organisatorisk vil begge divisjoner ha fellesfunksjoner og legges under min ledelse. 

- Er det riktig tolkning at du vurderer New Hollands lettere maskinsegmentet på en annen måte enn det tunge maskinsegmentet?

- Det stemmer, og grunnen er at A-K maskiner har tilgang på et stort eksisterende landbruksforhandlernett med over 50 forretninger og verksteder over hele landet. Dette gir oss gode muligheter for salg, service og deleforsyning i det lette segmentet. Vår analyse av den norske anleggsmaskinparken på drøyt 20.000 maskiner, viser at tre fjerdedeler er eid av bønder og småentreprenører. Mange av disse er allerede kunder hos oss, og nå kan vi gi dem et utvidet tilbud med kompaktlastere, små hjullastere, teleskoptrucker og minigravere. I tillegg har vi etablert et godt innarbeidet delesystem med eget hovedlager og gode samarbeidspartnere innenfor distribusjon og logistikk.

- Hvordan er tempoplanen?

- Vi starter med deler, lager og distribusjonsstrukturen. Det betyr rekruttering av dedikerte deleteam slik at vi ikke "forurenser" landbrukssegmentet. Deretter kommer oppbygging av spesialistorganisasjonen og beslutning om hvilket modellvalg som tas inn først. A-K maskiner har stand på Vei og Anlegg i mai hvor vi selvfølgelig presenterer New Holland, men den store presentasjonen vil trolig skje under A-K Mart'n 16. juni på Kløfta.

- Det er sagt mye om langsiktighet. Kan du beskrive dette nærmere?

- Vi har lagt en 6-årsplan hvor vi er veldig tydelig på målet, definert ved markedsandeler og systematisk kontroll med at farten er riktig. Jeg regner med at anleggsdivisjonen fullt utbygd vil ha 30-50 dedikerte medarbeidere. Dette blir en interessant utfordring, sier adm. direktør Gunnar Thorud.

Forsiden nå