NHOs Erling Sæther er glad krisen er over, men kritisk til at den oppsto.
NHOs Erling Sæther er glad krisen er over, men kritisk til at den oppsto.

NHO: - Bra, men unødvendig

NHO hyller raske beslutninger, men kaller hele «svenskesaken» fullstendig unødvendig.

ventede svaret fra svenske myndigheter

Torsdag kom det . Transportører som skal inn i Sverige, kan igjen kjøre med biler på mer enn 18,75 meter og over 40 tonn.

Les også: Torsdag er D-dag for transportbransjen

Erling Sæther er direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport. Torsdag var han en fornøyd mann, og han roste både norske og svenske myndigheter for å handle meget raskt for å løse transportkrisen. Men han er likevel kritisk til at saken i det hele tatt oppsto. Alt arbeidet bransje hadde lagt ned med økte grenser for tonnasje og lengde på materiellet, ble annullert nærmest med et pennestrøk.

- Det var en helt unødvendig situasjon å havne i. Den svenske rettsavgjørelsen ville betydd total omlegging av transportsystemet i Norge, Sverige og Danmark over natten. For å gjennomføre omlegginger av et slikt omfang, trenger man minst syv år, sier Sæther.

Full mobilisering

NHO Logistikk og Transport har hatt «to-tre mann» på saken siden den kom fra «intet» for noen uker siden. Sæter sier det var oppriktig bekymring for at rettsavgjørelsen skulle bli stående, og at avgjørelsen ville «rasert» bransjen og industrien om den hadde blitt stående.

- Det ville vært katastrofalt både for industribedrifter, men også for transportbedrifter, og da spesielt de som driver med bulk og tømmer, sier Sæter.

Han sier at en trelastbedrift på Østlandet som eksporterer til Småland i Sverige, med de nye reglene ville fått en økning på 30%. Med 100.000 tonn trevarer i året ville dette ifølge Sæther gitt 10 millioner kroner i økte transportutgifter.

- Det går rett på bunnlinja og ville vært katastrofalt. Det samme gjelder aluminium og fisk, sier Sæther.

Ukene med reduserte lengder på bileneogi tonnasje, har ifølge Sæther fått økonomiske konsekvenser både for transportører og industrien, uten at han for øyeblikket kan tallfeste dette.

- Det er veldig gledelig å se at svenske myndigheter har skjønt alvoret i denne saken og ordnet opp så raskt, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF.

Bakgrunnsstoff:Dette er konflikten

Forsiden nå