Frode Nilsen er en moderne rallar med ambisjoner om å bli verdens beste på anleggsdrift i polare strøk. Nå frykter han Skatteregimet.
Frode Nilsen er en moderne rallar med ambisjoner om å bli verdens beste på anleggsdrift i polare strøk. Nå frykter han Skatteregimet.

- Nilsen frykter skatteregimet

Direktør i LNS-konsernet Frode Nilsen er bekymret for hva som skjer den dagen han og medeierne skal overta eierskapet etter far Malvin Nilsen.

 Det er i Vesterålen Online at Frode Nilsens sterke meninger om Arveavgiften kommer frem.

- At 10% av verdiene i et arveoppgjør skal tilfalle staten vil for arvingene til LNS-konsernet innebære så store summer at de ikke vil ha mulighet til å overta selskapet.

Andre hender

- I dagens skatteregime vil det være slik at den dagen vi skal overta etter far, så har vi rett og slett ikke råd til det. Konsernet kan ende på nye hender fordi familien ikke har mulighet til å drive videre selv, sier Nilsen.

LNS går som det suser, med 247 millioner i pluss i 2011. Men skatter og arveavgift kan true lokalt eierskap, frykter Frode Nilsen.

Nilsen leder et entreprenørselskap som hadde 247 millioner kroner i overskudd ifjor, av en omsetning på 1,54 milliarder kroner.

Ryggrad

- De fleste prosjektene gikk godt i 2011, spesielt innen gruvevirksomheten, hvor engasjementet i Rana Gruber har blitt en del av ryggraden i selskapet, sier Frode Nilsen.

Det er også her han venter den største veksten i 2012.

Sammen med de øvrige eierne av familiekonsernet betaler Frode Nilsen årlig rundt åtte millioner kroner i formueskatt.

- Dette er ikke penger vi har. Det er penger vi er nødt til å hente gjennom utbytte fra selskapets løpende overskudd. Den dagen vi av en eller annen grunn skulle gå med underskudd, vet jeg ikke hvordan vi skulle greie å betale skatten, sier Nilsen.

Advarer

Høyres Ivar Kristiansen mener det i praksis blir vanskelig å holde industrieventyrene på lokale hender i mer enn èn generasjon.

- Det blir nærmest en naturlov at industrieventyr er over når første generasjon gir seg, sier Kristiansen i en kommentar til Frode Nilsens bekymring for generasjonsskiftet i LNS-konsernet.

Problematikken rundt formueskatt og arveavgift er ikke nytt stoff, og det er nok heller ingen overraskelse å finne at motpolene i diskusjonen har ulik politisk farve.

- Det Frode Nilsen her tar opp, skjer regelmessig i hele landet. LNS-konsernet er utvilsomt et slikt eksempel. Dette er forferdelig, for faren er jo at denne typen selskaper blir kjøpt opp, med flytting av verdiskapning som konsekvens.

- Systemet gjør at det nesten blir en naturlov at de selskaper som skapes over en generasjon blir solgt til et større konsern utenfra når gründerne faller fra, sier Kristiansen, som mener eksemplene på dette er mange.

PS: Frode Nilsen leder onsdag kveld (22. august) et møte i regi av Internasjonalt Forum i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). På møtet er tema utenlandske entreprenørers konkurranse på anleggsjobber i Norge. Anlegg&Transport kommer tilbake med rapport fra dette møtet.

Forsiden nå