Fra WABCOs demonstrasjon av OnGuardPLUS på høstens IAA.
Fra WABCOs demonstrasjon av OnGuardPLUS på høstens IAA.

Nødbremsesystem kan bli EU-krav

I 2012 vil WABCOs nye nødbremsesystem OnGuardPLUS være tilgjengelig i lastebiler og busser. Det vil i betydelig grad redusere risikoen for å kjøre på andre kjøretøyer bakfra, enten de er i bevegelse eller står stille.

WABCO er særlig kjent som leverandør av bremsesystemer for nyttekjøretøyer, men har også en rekke andre produkttyper på leveringsprogrammet.

Ifølge selskapet vil OnGuardPLUS være det første leveringsklare systemet som bygger på EU-bestemmelser om "Autonomus Emergency Brake System" (AEBS) som kan bli lovbestemt på tyngre kjøretøyer fra november 2013.

Dette er ett av tiltakene EU-kommisjonen nå vurderer for å få ned antall skadde og trafikkdrepte på europeiske veier. I 2009 døde 35.000 mennesker på EUs veier. Kommisjonen har som mål å redusere antall trafikkdrepte med 50% i perioden 2011-2020.

Wabco på IAA

WABCO presenterte OnGuardPLUS på IAA i høst. I løpet av de 10 dagene utstillingen varte, foretok selskapet mer enn 120 " live" demonstrasjoner av systemet. I slutten av oktober ble det foretatt ytterligere demonstrasjoner på Technology Day 2010 i Brussel. Den ble arrangert av European Association of Automotive Suppliers, den prestisjetunge bransjeorganisasjonen for underleverandørene til bilindustrien.

OnGuardPLUS registrerer "alt" som finnes foran kjøretøyet, som biler i samme retning, kjøretøyer som skjærer inn foran, samt stillestående trafikk, som er aktuelt når man nærmer seg en trafikkork.

Ser rundt svingen

WABCO har videreutviklet OnGuard-systemet gjennom mange år. Radarsensorer i fronten av bilen registrerer fortløpende andre kjøretøy foran i samme retning.

En intelligent datahjerne regner kontinuerlig ut sikker avstand forover med basis i egen hastighet og om forankjørende akselererer, bremser ned eller står helt stille. Ved hjelp av en gyroenhet kan OnGuard også registrere kurver og stille inn radarstrålen slik at den kan "se" rundt svingen. Når systemet registrerer fare forover, varsler det i første omgang sjåføren både med lyd- og lyssignal. Hvis sjåføren ikke reagerer, overtar systemet og sørger for å bremse ned kjøretøyet, om nødvendig til full stopp.

Alt etter trafikk- og kjøreforhold vil OnGuardPLUS sørge for at man unngår en ulykke eller at skadeomfanget blir vesentlig redusert. Heller ikke nødbremsesystemer kan sette naturlovene ut av spill.

Også Knorr-Bremse

Også konkurrenten Knorr-Bremse presenterte et nødbremsesystem på årets IAA. Dette AEBS-systemet bygger på radarsensorer og videokamera i fronten av bilen for å registrere faresituasjoner som oppstår foran kjøretøyet. Ved risiko for påkjøring blir sjåføren først varslet akustisk. Hvis hun eller han ikke reagerer da, trår AEBS automatisk i funksjon for å stoppe bilen og unngå eller redusere skade. Opplysningene i pressematerialet er så sparsomme at det ikke er mulig å fastslå om systemet fra Knorr-Bremse atskiller seg fra WABCO-systemet på avgjørende måte.

Forsiden nå