Trond Johannessen og Vibeke Hemmingsen flankerer vinneren representert ved Tore Kiil i Brødrene Kiil AS.
Trond Johannessen og Vibeke Hemmingsen flankerer vinneren representert ved Tore Kiil i Brødrene Kiil AS.

Nord-Norges beste anleggsprosjekt

Fylkesvei 105 Kveøyforbindelsen er kåret til Nord-Norges beste anleggsprosjekt 2013. Prosjektet er et arbeidsfellesskap mellom de tre entreprenørene Nydals Maskinstasjon AS, Brødrene Kiil AS og Harstad Maskin AS.

Prisen ble utdelt av adm. direktør Trond Johannessen i MEF og Vibeke Hemmingsen på festmiddagen i Tromsøhallen lørdag 15. juni. Juryen har bestått av regionrådet i MEF region Nord bestående av hovedstyremedlem Svein Werner Sundquist og fylkeslederne Berit Sivertsen, Nordland, Jan Erik Opgård, Finnmark og Herbjørn Nilsen, Troms.

- Det har vært en vanskelig avgjørelse å ta. Den andre finalisten var sammenbindingsvei E6 Heia-Mauken ved Målselv Maskin og Transport AS, men juryen måtte ta et valg og det ble samarbeidsprosjektet fylkesvei 105, sa Johannessen og ga denne begrunnelsen:

- Prosjektet er et utfordrende, det har hatt tre lokale entreprenører og prosjektet har stor betydning for lokalsamfunnet.

- Det var en sammenbinding av et lokalsamfunn uten fast veiforbindelse og er blitt et landemerke.

- Den tekniske løsningen var en utfordring, spesielt siden prosjektet ble utført som sjøfylling på forholdsvis store dyp. - Videre ble prosjektet levert til rett tid, til god kvalitet og innenfor avtalte økonomiske rammer.

- HMS var en stor utfordring med strenge krav og rapportering til byggherren, Statens veivesen. Prosjektet ble en videreutvikling av HMS-arbeidet for bedriftene.

Forsiden nå