Denne Rangeren mener daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS, Christian Persson. er den minste spylebilen i Norge. Et bruksområde, er parkeringshus.
Denne Rangeren mener daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS, Christian Persson. er den minste spylebilen i Norge. Et bruksområde, er parkeringshus. (Foto: Arnkværn Miljø og Renovasjon AS)

«Norges minste spylebil»

Daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS, Christian Persson, går hardt ut og hevder han har Norges minste spylebil.

Som en del i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS' vekststrategi, ble vann- og avløpsteknikk-divisjonen hos Br. Stenskjær AS kjøpt opp i 2017, og ny en avdeling ble etablert på Romerike ved nyttår 2017/2018.

Den nye avdelingen hos Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS danner sammen med to andre selskap VA365, som står for vann og avløp 365 dager i året.

- Bransjen er i stor endring og man ser utenlandsk kapital i form av oppkjøpsfond, som kjøper opp de fleste store aktørene i bransjen. Dette ønsker vi å være motpolen til, med ni garasjeanlegg og tre kjørekontorer geografisk spredd slik at vi opprettholder nærheten til sluttkunden, sier daglig leder i VA365, Ole Kristian Qvale.

Daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS, Christian Persson. Foto: Arnkværn Miljø og Renovasjon AS

Totalt disponerer VA365 40 enheter.

- Nå forsøker vi å tilpasse oss kundenes behov og har derfor gått til innkjøp av Norges minste spylebil. Bilen er bygget på en Ford Ranger og kan både suge og spyle. Bilen er ikke høyere enn 180 cm og har fremkommeligheten til en firehjuls-trekker, sier daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS, Christian Persson.

Avdelingen vil ellers være utrustet med ADR-bil til tankrengjøring og tømming av oljeutskillere, «supersuger» og tradisjonelle spylebiler.

- Verken supersuger eller ADR-kombibiler er lokalisert på nordsiden av Oslo, så det håper vi kundene vil sette pris på, sier Persson.

AT.no er spente på om det vil gå lang tid før det kommer en som hevder å ha en mindre spylebil.

Forsiden nå