Tom Melbye (t.v.) og Normet har kjøpt Dynamic Rock Support AS – her representert ved styreleder Thor Egil Five.
Tom Melbye (t.v.) og Normet har kjøpt Dynamic Rock Support AS – her representert ved styreleder Thor Egil Five.

Normet kjøpte Dynamic Rock Support

Finske Normet kjøpte idag det norske selskapet Dynamic Rock Support AS som har hovedbase i Trondheim.

Dynamic Rock Support AS har utviklet D-Bolt-systemet, en ny generasjon energiabsorberende bergsikringsbolter. D-Bolt-systemet er et meget sentralt produkt i oppkjøpet av selskapet. Med boltesystemet utvider Normet selskapets tilbud for bergsikring.

- Med D-Bolt-systemet, sammen med vår sprøytebetong, sement, injeksjonsteknologier og produkter, kan vi hjelpe kundene til å gjøre underjordsgruver og tunneler sikrere, selv om det er i utfordrende bergmasser, sier Normet-president Tom Melbye.

Han sier oppkjøpet passer godt strategisk for Normet ettersom det utvider tilbudet til underjords-kunder, og forsterker selskapets mål om å være en total løsningsleverandør, spesielt innen bergsikring.

- DRS er en knoppskyting fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og ble etablert i 2008. Det er alltid gledelig å se at teknologi utviklet i en oppstartsbedrift tar neste steg for å bli et bidrag til industrien og samfunnet, sier styreleder Thor Egil Five i Dynamic Rock Support AS.

Dynamic Rock Support AS (DRS) har hovedbase i Trondheim, med datterselskaper i Australia og Canada. Frem til Normet-oppkjøpet var selskapet eid av Proventure Seed, Salvesen & Thams og NTNU.

 

Forsiden nå