Syv slike helautomatiserte kjempeanlegg med skovlehjul og transportbånd tar seg av internflyttingen av kull og jernmalm på EMO-anlegget
Syv slike helautomatiserte kjempeanlegg med skovlehjul og transportbånd tar seg av internflyttingen av kull og jernmalm på EMO-anlegget

Norsk vektsystem til kullgigant

I Europas største mottak for kull og jernmalm omlastes det hvert år 35 millioner tonn råmateriale. Sentralt i hele operasjonen: Gigantiske hjullastere fra Caterpillar og et norskutviklet vektsystem.

Aanderaa Data Instruments (AADI) i Bergen har levert det egenutviklede vektsystemet for hjullastere, Loadtronic 3, til EMO Dry Bulk Terminal i Rotterdam.

- Det er veldig kjekt å kunne levere våre vektsystemer til en så stor og internasjonal aktør, sier Harald Jørgensen i AADI.

Og bare for å gi en idé om størrelsen her: EMO er altså Europas største mottak for kull og jernmalm. Bedriften legger beslag på 1600 mål, og hit kommer båter på opptil 300.000 dødvekttonn fra hele verden for å losse til sammen 35 millioner tonn årlig. Også Norge og Svalbard leverer henholdsvis jernmalm og kull til EMO.

Kailengdene langs det gigantiske området ytterst i havna i Rotterdam er på til sammen fire kilometer. Daglig lossekapasitet: 200.000 tonn, for å nevne noe.

Det er altså her bergensfirmaet har fått innpass med sitt Loadtronic 3.

780 tonn ekstra

Den første utgaven av Loadtronic ble utviklet i 1991. Etter dette er det kommet nyere versjoner, men alle bygger på samme idé, at lasten veies direkte i skuffen, og at systemet ikke skal skape noen begrensninger for hjullasteren.

- Man kan kjøre på veldig dårlig underlag uten å stoppe opp for å få nøyaktig vekt av lasten, sier Jørgensen.

Hjullasterne på EMO-anlegget brukes til å laste jernbanevogner. Disse frakter kullet videre inn i Europa, til kullkraftverk i Tyskland, Frankrike, Belgia og Nederland.

Én jernbanevogn har kapasitet på 100 tonn kull.

- Med det forrige systemet, som ikke var like nøyaktig, måtte vi legge inn en sikkerhetsmargin på minst 15%, hvilket innebar at vi ikke lastet mer enn 85 tonn på hver vogn, sier maskinansvarlig Paul Hinskens hos EMO.

Togene blir nemlig sendt i retur til EMO om noen av vognene er overlastet. En slik retur innebærer både kraftig bot fra togoperatøren, og ikke minst masse ekstraarbeid for EMO.

- I dag kan vi utnytte hver vogn maksimalt, og laste nøyaktig 100 tonn. Det er 15 tonn ekstra pr. vogn, ganger 52 vogner pr. togsett, til sammen 780 tonn ekstra. Det er god økonomi, sier Hinskens.

Fullautomatisering

EMO har siden starten i 1973 vokst omtrent hvert eneste år. I ´75 omsatte bedriften 10 millioner tonn, i ´90 var tallet 26, og i dag går det altså 35 millioner tonn kull og jernmalm over anlegget. Forholdstallet kull/jernmalm er omtrent 70/30.

5% av kullet som går over EMO, kommer fra Svalbard. På jernmalmsiden står norske anlegg for 1% av leveransene.

Råmaterialet kommer med store bulkfartøy fra hele verden, som losses av fire gigantiske kraner på henholdsvis 50- og 80 tonn. Kjempegrabber løfter kullet og jernmalmen over på transportbånd som bringer det videre inn på anlegget. Her separeres det og klargjøres for videretransport. I noen tilfeller blir råmaterialet også vasket og/eller blandet.

Inne på anlegget er det syv helautomatiserte «stacker reclaimers», mobile kjempeanlegg bestående av skovlehjul og transportbånd.

I tillegg går det en rekke Caterpillar-maskiner på anlegget. Hjullasterparken består av 4 stk. Cat 990, 3 stk. 988 og 4 stk. 966.

Fem av disse er utstyrt med Loadtronic 3-systemet fra Norge.

På nyåret kommer ytterligere to nye hjullastere, begge med vektsystemet fra AADI.

Klart for gravere?

AADIs forhandler i Nederland er det Tiel-baserte selskapet RST. Disse selger fra før luftrensesystemer til anleggsmaskiner, samt filter, kamera, kjølesystem og andre tekniske komponenter til næringen.

Harald Jørgensen har tidligere undret seg over at AADI ikke har opplevd den samme omsetningen av Loadtronic til gravemaskiner som til hjullastere. Til nå har bergenserne solgt 10 hjullastersystemer for hvert gravemaskinsystem.

Nå kan imidlertid samarbeidspartneren RST ha fått hull på byllen:

Da A&T besøkte Rotterdam sammen med RSTs Robin A. Veltman, kunne sistnevnte røpe at han hadde «noe på gang».

- Jeg har i dag vært hos skrapjerngiganten EMRs anlegg her i Rotterdam. De laster metall i sjøcontainere og har et svært ineffektivt system for veiing. Nå har de bedt om å få prøve systemet på en av sine gravere. Jeg er rimelig sikker på at de kommer til å be om flere, smiler Veltman.

Vel vitende om at EMR, med hovedsete i England, har 120 skrapjernsanlegg over hele verden.

 

Forsiden nå