Under Intermat 2012 markerte den nye Poclain-eieren, Case, sin lange historie. I gravemaskinene i bakgrunnen ligger mye verdifull Poclain-arv.
Under Intermat 2012 markerte den nye Poclain-eieren, Case, sin lange historie. I gravemaskinene i bakgrunnen ligger mye verdifull Poclain-arv.

Ny adm. direktør i Sandum

Bård Ingar Strand (49) overtok som adm. direktør i Sandum AS 1. mars. Han kommer fra Peab AS som distriktssjef for næringsbygg. Oslo Vei AS kjøpte våren 2010 aksjene i spesialentreprenøren Sandum AS, ledende aktør i markedet for no-dig-teknolog. Kjøpet var ledd i bedriftens langsiktige strategi for utvidelse av spesialtjenester. Med kjøp av TT-Teknikk 1. januar har Oslo Vei styrket seg ytterligere innen denne sektoren, noe nyansatte Strand ser som både spennende og utfordrende i sin nye jobb.

Forsiden nå