Den nye Atlas Copco Boomer XE3 C30-underjordsriggen i full drift i Rallerudtunnelen i Buskerud. I taket ser man hvor langt det er sprøytet på betong. Hæhre regner med å bruke ca. 17.500 m3 sprøytebetong – levert av lokale Holtet Pukk og Betong.
Den nye Atlas Copco Boomer XE3 C30-underjordsriggen i full drift i Rallerudtunnelen i Buskerud. I taket ser man hvor langt det er sprøytet på betong. Hæhre regner med å bruke ca. 17.500 m3 sprøytebetong – levert av lokale Holtet Pukk og Betong.

Ny Atlas-rigg til rekordjobb

Tidsfristene er knappe. Driving av de to tunnelene på til sammen 6,5 km mellom Sokna og Ørgenvika skal sluttføres på nyåret. Det var derfor en gledens dag da Hæhre Entreprenør nylig fikk levert en ny treboms Atlas Copco-underjordsrigg med kurv.

I juli fikk Hæhre Entreprenør kontrakten for bygging av 17 km vei mellom Sokna og Ørgenvika i kommunene Krødsherad og Ringerike i Buskerud. Ca. 6,5 km er i tunnel. Det forventes gjennomslag i Rallerudtunnelen (2,8 km) i august/september. For Ørgenvikatunnelen på 3,7 km skal sprengningsarbeidet avsluttes i januar 2013.

- Hele prosjektet skal stå ferdig sommeren 2014. Vi har god tid på dagjobben, men for tunnelene er tiden kritisk, sier markedskoordinator Lars Hæhre i Hæhre Maskinutleie.

Ny motor

Atlas Copco-markedssjef Underjord, Rolf Blomberg, sier Boomer XE3 C30-riggen som er levert til Hæhre, er en av de første med den nye Steg IIIB-motoren. Introduksjon av maskinen har medført at rammens bakpart er noe endret. Det er frigjort plass bak på riggen til for eksempel sirkulasjonsfilter og softstart-system.

- COP3038 er i dag en svært god boremaskin som raskt produserer boremeter til en lav pris. Samtidig er riggen forberedt for RHS (Rod Handling System) for helautomatisk langhullboring. De stive og presise BUT 45-bommene kan håndtere den ekstra vekten godt, sier Rolf Blomberg.

Tre stuffer

For å klare tidsfristene driver Hæhre fra tre stuffer. For øyeblikket drives det fra to sider i Rallerudtunnelen, og fra én i Ørgenviktunnelen. I mai flyttes én rigg slik at kapasiteten i Ørgenviktunnelen økes.

- Vi må drive 60-70 meter på hver stuff i uka for å komme i mål. Rekorden så langt er 75 meter i uka. Fjellet er noe variabelt, og spesielt i Ørgenvikatunnelen har det vært mye dårlig fjell som gir bore- og ladevansker, sier anleggsleder tunnel Ernst Ove Johansen.

Hæhre har rundt 120 ansatte på prosjektet, og sparer ikke på «kruttet» når det gjelder tunnelene. Ni tunnellag går i turnus døgnet rundt, tre på hver stuff. Fra 06 til 02 foregår boring, sprenging og utlasting. Det skal sprenges og kjøres ut 530.000 m3 fjell som «fylles i linja». Anleggsleder Johansen sier fjellet er tørt og regner med lite injeksjon.

Sprøyting av betong i tak og vegger (minst åtte cm), samt sikringsarbeid, utføres kontinuerlig.

Rett i drift

Det er stor aktivitet i Norge for boring og sprengning. Dette har selvfølgelig Atlas Copco, som én av få leverandører av spesialutstyr for underjordsdrift, merket godt. Det er kamp om leveransene fra produsentene, og det var en etterlengtet «underjordskjempe» Hæhre fikk 9. februar.

Den nye Atlas Copco-riggen ble nærmest satt rett i drift i Rallerudtunnelen. Rett nok måtte det brukes noe tid på å bli kjent med maskinen, samt å gjøre nødvendige tilpasninger.

- Det har vært noen utfordringer i oppstarten. På denne type utstyr er det ikke bare å sette i nøkkelen og kjøre uten at noe skjer, sier anleggsleder Johansen.

- Hvor stor kapasitet har maskinen på denne jobben?

- Kapasiteten er god, den borer 3-4 meter i minuttet i dette fjellet, sier Johansen.

Sammen med maskinen leverte Atlas Copco en servicecontainer. I denne finnes alt av spesialverktøy og deler som er spesielle for Boomer XE3 C-riggen. Dette gir ekstra trygghet for at maskinen holdes i drift, noe som er spesielt viktig for Hæhre på denne jobben.

Hæhre har hatt noen dataproblemer med både Atlas Copco- og AMV-rigger i drift. Til tider har det vært problemer med å samkjøre dataene som maskinene sender ettersom de har forskjellige systemer. Det er meget avanserte maskiner som er i drift.

- Riggen til Hæhre er tilpasset de høyeste krav for trådløs dataoverføring (RRA), har MWD (measurement while drilling) på alle tre bommer, og den er forberedt for montering av stanghåndteringsmagasin (RHS), sier Blomberg.

Tidenes kontrakt

Lars Hæhre sier 730-millionerskontrakten entreprenøren fikk på «egen hjemmebane», er selskapets største noensinne. Tidspunktet for avtalen kunne knapt passet bedre for Vikersund-entreprenøren.

- Det var midt i blinken. Vi hadde behov for en ny kontrakt for å holde utstyret i gang. Dette er lokalt for oss, og mange av de ansatte bor mindre enn en time fra prosjektet, sier Lars Hæhre.

Oppstarten i desember med stort behov for vann til tunneldrivingen, var det imidlertid knyttet mye spenning til. Sokna er ett av Norges kaldeste steder (50 blå er registrert). Men man skal ha flaks av og til også. Vinteren har vært veldig snill, og kulde har ikke ført til store problemer.

Gammel idé

Lars Hære opplyser at entreprenøren foruten tunnelene skal bygge fire broer (fra 30 til 92 meter), tre kulverter, ni tekniske bygg og fire portaler. Det skal totalt bygges 17 km vei, hvor seks km er med forbikjøringsfelt. Men en liten flaskehals blir det muligens på den flunkende nye veien. Tettstedet Sokna har nemlig insistert på at riksveien skal legges gjennom «byen» for å gi næringslivet livsgrunnlag. Kompromisset ble bygging av 180 meter miljøtunnel gjennom Sokna.

Den nye riksvei 7 sparer bilistene for ca. 20 km kjøring. Men idéen om den nye traseen er slett ikke av nyere dato. Veistrekningen ble lansert allerede i 1939. I 1974 begynte det imidlertid å skje noe, og en hovedplan for ny vei ble godkjent. Så ble planene lagt til side frem til konsekvensutredning for ny vei ble startet i 1992. Denne ble godkjent i 2003, og siden har det vært en rekke lokale godkjenninger som måtte til før første spadetak ble satt i 2011.

Forsiden nå