Ny avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Ny avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Eva Solvi (57) tiltrådte 2. mai stillingen som avdelingsdirektør for vegavdeling Sør-Trøndelag. Solvi etterfølger Ingvar Tøndel. Solvi kommer fra stillingen som leder av Transnova som er statens organ for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren. Transnova er organisatorisk tilordnet Statens vegvesen, og Solvi har etablert og ledet den nye organisasjonen siden oppstarten i 2009.       nn nn Solvi har tidligere hatt en rekke krevende lederstillinger i Statens vegvesen, blant annet som trafikkdirektør i vegdirektorat og vegsjef i Buskerud. Solvi har også vært samfunnsdirektør i Bærum kommune, avdelingsleder i Bruer/Scandiaconsult, forsker i SINTEF og prosjektleder for publikumstransport i Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite.       Hun har i tillegg hatt en rekke verv og lederoppgaver i både nasjonale, nordiske og internasjonale utvalg, råd og styringsgrupper. Solvi er utdannet sivilingeniør fra bygningsingeniøravdelingen ved Norges tekniske høgskole (nå NTNU).

Forsiden nå