Denne boreenheten for gravemaskiner er så ny at den ikke har fått et eget navn. Borestål og matebjelke er plassert på siden slik at den skal kunne bore tettere inntil kriker og kroker. Enheten hviler på en pigg under boring.
Denne boreenheten for gravemaskiner er så ny at den ikke har fått et eget navn. Borestål og matebjelke er plassert på siden slik at den skal kunne bore tettere inntil kriker og kroker. Enheten hviler på en pigg under boring.

Ny boreapplikasjon for gravemaskiner

På Anlegg 2011 i Haugesund i midten av juni blir det presentert en ny boreapplikasjon som kobles rett på gravemaskinen.

Nyheten vil bli stilt ut på standen til Nasta, men det er Andersen Mekaniske Verksted (AMV) og Roar Nordhagen i Stein Teknologi og Utvikling (STU) som i samarbeid har utviklet applikasjonen.

- Vi er klare for produksjon, men foreløpig har vi ikke noen på lager. Vi er akkurat ferdig med å utvikle den, sier salgssjef Hans Are Vatlans i AMV.

For gravemaskineiere

Applikasjonen er så fersk at den foreløpig ikke har fått eget navn, men det som er klart er at boreutstyret skal markedsføres, produseres og følges opp med service og garanti fra AMV i Flekkefjord.

- Det er ekstra moro at anleggsbransjen igjen er i sterk vekst og da lansere nye produkter i tillegg, sier adm. direktør Peder Andersen i AMV.

AMV har tradisjonelt konsentrert seg om produkter for jobber under jorda, men med denne nye lille tassen klyver selskapet opp fra gropa til overflaten også. Det er her Nordhagen og hans selskap STU kommer inn i bildet.

- Målgruppen er gravemaskineiere med maskiner fra åtte tonn og oppover, samt blokksteinindustrien, sier Nordhagen.

Utstyret kan også benyttes på fem tonns gravemaskiner dersom hydraulikksystemet har kapasitet på 80 liter eller mer.

Tid og fleksibilitet

Fleksibilitet har vært et nøkkelord i utviklingen. Bæremaskinen skal benyttes til både graving og boring, og da er det en forutsetning at man enkelt og hurtig kan koble utstyret av og på.

Applikasjonen er bygget rundt en kropp hvor elektronikk og hydraulikk ligger godt beskyttet. Boreutstyret benytter seg av maskinens hydraulikksystem.

På kroppen sitter det HK-fester på toppen og på siden, slik at enheten kan benyttes både til horisontal og vertikal boring. Hele aggregatet er koblet til gravemaskinstikka via en rotator, og sammen er disse festeanordningene med på å gjøre applikasjonen meget fleksibel og anvendelig.

Tanken er at man skal kunne legge applikasjonen langs en vegg og bore pilothull for wiresaging bare 10 cm fra veggen. Matebjelken er plassert på siden av applikasjonen, slik at den skal komme så nær vegger og hjørner som mulig.

Matebjelken er for øvrig standard AMV-produkt, og på toppen av denne sitter det en Montabert-hammer. På demoutgaven satt det en HC20, men utstyret kan også leveres med en HC25-hammer. På demomodellen var det også koblet til en hydraulisk drevet støvsuger, men dette er ikke en absolutt nødvendighet. Pakken kan også leveres med vannspyling, og da blir støvsuger overflødig.

AMV-styring

Lufttilførsel må til, og på utgaven vi så på i Flekkefjord var det koblet til en hydraulisk drevet kompressor montert på gravemaskinen. Her er det mulig å benytte en kompressor ved siden av, men dette begrenser fleksibiliteten noe.

Standard AMV-styringssystem benyttes for applikasjonen. På demovarianten var denne tilkoblet via kabler, men radiostyring er mest vanlig for denne type utstyr.

Prototypen er utviklet med tanke på mindre gravemaskiner, men det er allerede planer for å utvikle kraftigere varianter for større maskiner.

- Vi har tegninger for boreapplikasjoner til større maskiner, sier salgssjef Vatland.

Pris for utstyret vil ingen ut med foreløpig. Graden av utrustning vil variere etter kundenes behov, hvor mye montering AMV skal stå for på kundens maskin og hvor store hull kunden ønsker å bore etc.

- Det som er spesielt, er at alt kan tilpasses det kunden ønsker, sier Nordhagen.

Forsiden nå