Cool Liner fra Krone kan nå leveres med bremsegjenvinning.
Cool Liner fra Krone kan nå leveres med bremsegjenvinning.

Ny direktør i Direktoratet for mineralforvaltning

Randi Skirstad Grini er åremålsbeskikket for en periode på 6 år som ny direktør i Direktoratet for Mineralforvaltning. Grini er geolog fra tidligere NTH med miljø som spesialisering og har mer enn 20 års erfaring med forskning og konsulentvirksomhet. Hun er styremedlem i Miljøringen, som er et nettverk med fokus på forurenset grunn og sedimenter.

Forsiden nå