Ny E6 i Alta til 992 mill. kroner

Ny E6 i Alta til 992 mill. kroner

Regjeringen legger opp til at anleggsarbeidet på prosjektet E6 Halselv - Møllnes i Alta kommune i Finnmark kan starte høsten 2013/våren 2014.

Dette går frem av et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag. 

Prosjektet omfatter delvis bygging av ny vei og delvis utbedring av dagens vei på en ca. 13 km lang strekning. Bygging av to tunneler på til sammen 3,6 km inngår også i prosjektet. Utbyggingen vil føre til at E6 blir innkortet med ca. 2 km.

I forslaget blir det vist til at Samferdselsdepartementet nå har lagt til grunn en kostnadsramme på 992 mill. koner og en styringsramme på 900 mill. kroner for prosjektet.

Forsiden nå