305.000 m2 taksebane skal anlegges, med full stedlig massebalanse. De tre nye Volvo A40F FS dumperne har med andre ord lite stillstand.
305.000 m2 taksebane skal anlegges, med full stedlig massebalanse. De tre nye Volvo A40F FS dumperne har med andre ord lite stillstand.

Ny F-serie landet på Gardermoen

De første 40-tonns dumperne i Volvos nye F-serie har fått en «flying start». Nå er de sentrale i et prosjekt hvor Gardermoen nærmest spavendes for å kunne øke kapasiteten fra 17 til 28 millioner passasjerer.

Skanska er godt igang med utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Kontrakten omfatter bygging av taksebaner, betongbassenger for oppsamling av forurenset overflatevann, banestasjoner, asfaltarbeider samt omfattende arbeid med grøfter, rør og kummer, pluss rivning av eksisterende dekke og støpning av nytt radartårn.

Alt sammen skjer mens flyplassen er i full drift.

Med fly som lander og tar av i kulissene, jobber 280 anleggsarbeidere (snaut 100 om gangen) og 40-50 maskiner på det omfattende prosjektet som skal være ferdig i 2013. Entreprisen er på 690 millioner kroner.

- Det er klart det er en utfordring å jobbe så nært opptil flyoperativ drift, sier prosjektleder Jan Erik Skogen.

Hver morgen er han på møte i tårnet for å planlegge avviklingen og dermed unngå konflikter mellom store dumpere og enda større fly.

- Den største utfordringen med dette prosjektet, er ikke våre høytflygende «naboer», men snarere massebalansen. Her bruker vi bare stedlige masser til å fylle opp, og deponering og mulig rensing skjer innenfor området.

Dumpere i sentrum

Kravet om massebalanse innebærer mye flytting av masse. Kvaliteten i grunnen varierer naturligvis, og masser fra forskjellige lokasjoner må samles og blandes før de kan brukes til å fylle ut.

Sentralt i dette arbeidet er tre nye, rammestyrte dumpere fra Volvo. Skanska var først ute i Norge med å skaffe seg de nye A40F FS. FS står for «full suspension», og maskinene har gass/hydraulisk fjæring på alle hjul. På det humpete dekket på Gardermoen kommer de til sin fulle rett.

- Du ser det når de kjører: Førerhytta beveger seg knapt, mens dempere og dekk jobber opp og ned, sier maskiningeniør Runar Rostad i Skanska.

A40F FS er den største av fire modeller i den nye F-serien (A25F, A30F, A35F og A40F). Maskinen har en kapasitet på 37 tonn.

Volvo har rettet blikket mot tre hovedområdet med den nye serien: Drivstofføkonomi, førermiljø og lett betjening for føreren.

Motorene i de nye maskinene er hentet og videreutviklet fra det mest moderne Volvo benytter i lastebilene. De er testet i 100.000 timer og oppfyller både formelle og uformelle krav til utslipp og effektivitet. For å oppfylle kravene til Steg 3B har Volvo benyttet nye høytrykks enhetsinjektorer som gir drivstofftrykk på intet mindre enn 2500 bar.

Dumperne leveres fra fabrikk med ATC (antispinnsystem) som standard. Systemet reduserer ifølge Volvo drivstofforbruket med 6% og dekkslitasjen med hele 12%.

Over- og undervann

Også håndtering av vann er en utfordring for Skanska på Gardermoen. Under flyplassen ligger Nordens største grunnvannsbasseng. Det får naturligvis implikasjoner i forhold til uthenting av masse.

Overflatevann skal også håndteres, og systemet av kummer, rør, pumper og store bassenger er både komplekst og omfattende.

I entreprisen ligger 25.000 lm (løpemeter) ledningsanlegg, ca. 660 kummer og 2500 lm renner.

- Graving og gjenfylling av ledningsanlegget innebærer alene flytting av 350.000 m3 masse, opplyser Skogen.

I tillegg bygger Skanska fire fordrøyningsbassenger og tre lagringsbassenger. Sistnevne er enorme betongbasseng med en diameter på 76 m, og vegghøyde på 7 m.

Se opp for FOD!

Anleggsarbeid på en operativ flyplass innebærer også flere andre tilpasninger.

- Miljøkravene her er strenge, og det er bra. Her kan man for eksempel ikke søle så mye som en dråpe diesel under fylling, sier Skogen.

All håndtering av forurenset masse er underlagt strenge regler. Skanska har revet alt fra normalt asfaltdekke til den gamle landingsstripen som ble bygget i betong under krigen. Deponering skjer på eget område med knuser og renseanlegg inne på det enorme flyplassområdet.

- «FOD» er en annen, litt uvant sak å forholde seg til. FOD står for Foreign Object Damage, og det innebærer at selv de minste objekter kan blåse bort og havne i en flymotor. Det må selvfølgelig avverges, og hver eneste lille papp-, plast eller isoporbit må sikres, sier Skogen.

Hjullasterne fra Volvo må også bevege seg i et spesielt mønster. På deler av flyplassen kan de ikke kjøre side om side, fordi det da blir for mye metall på ett sted, og radaren kan bli forstyrret.

Forsiden nå