«Scania-doktorene» har funnet hva som er årsakene til «helseproblemene» hos noen eksemplarer av Scania R730.
«Scania-doktorene» har funnet hva som er årsakene til «helseproblemene» hos noen eksemplarer av Scania R730.

Ny Hitachi CEO

Moriaki Kadoya er utnevnt til president og CEO i Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME), og har etter utnevnelse 1. april også fått ansvaret for Hitachi i Russland, de tidligere Sovjet-statene, Midt-Østen og Nord- og Sentral-Afrika. Kadoya er godt kjent med Europa og hovedkvarteret i Nederland etter å ha hatt markedsansvar fra 1992 til 1998. Han har også vært hos Hitachi i Nord-Amerika i seks år. Kadoyas karriere startet hos Hitachi i 1981 etter økonomiutdannelse i Japan.  

Forsiden nå