Alpine Bau gikk konkurs mens de fortsatt hadde mesteparten igjen av entreprisen på FP1 på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
Alpine Bau gikk konkurs mens de fortsatt hadde mesteparten igjen av entreprisen på FP1 på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Ny hovedentreprise lyst ut på Fellsprosjektet

Denne uken kunngjorde Statens vegvesen ny konkurranse om hovedentreprisen på  FP1 Langset - Brøhaug på  Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Anslått kontraktverdi er 1 milliard kroner.

Frist for å sende inn tilbud er satt til  11. oktober klokken 11.

Arbeidstart er satt til  15. november i år med f2016.

Veivesenet opplyser at dette inngår  hovedarbeider:

- Ca. 6,3 km 4-felts E6, inkludert Korslundtunnelen på 2 x 630 m. Driving og sikring av tunnelen utføres i tidligere/pågående entreprise. Vann- og frostsikring i tunnelen skal utføres med betongelementer. SRO/elektroarbeider utføres som egne entrepriser.

- Ca. 4,2 km dobbeltsporet jernbane, Dovrebanen, inkludert Molykkja tunnel på 580 m. For jernbanen inkluderer dette alle underbygningsarbeider med underballast, føringsveier, kummer, rør, mastefundamenter, konstruksjoner med mer, unntatt alle jernbanetekniske fag. Vann- og frostsikring i tunnelen skal utføres med kontaktstøp. Driving og sikring av tunnelen utføres i tidligere/pågående entreprise.

- Konstruksjoner E6: Saltkleiva kulvert (ca. 28m), Ørbekk kulvert (ca. 44m) og søndre portaler Korslundtunnelen (2 x ca. 35m), 2 stk. tekniske bygg, støttemurer.

- Konstruksjoner Dovrebanen: portaler Molykkjatunnelen (ca. 25 m sør, ca. 30 m nord), 1 stk. teknisk bygg, støttemurer.

- Lokalveier (ca. 8,5 km), gang-/sykkel-veier inkl. «Mjøstråkk» i nedlagt Dovrebane (ca. 8,2 km).

- Diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

 

Forsiden nå