Ny leder i Northern Iron

Ny leder i Northern Iron

A ntony Beckmand er tilsatt som ny adm. direktør i Northern Iron Limited (NIL). NIL er børsnotert i Australia, og eier Sydvaranger Gruve 100%. Beckmand har vært økonomidirektør i NIL fra oktober 2009. Han tok over som adm. direktør etter John Sanderson 8. juli. Sanderson fratrer stillingen etter nesten fem år som leder i NIL.

Forsiden nå