Styreleder Øyvind Engelstad i Norsk Forening for Fjellspreningsteknikk (NFF) kunngjorde tunnelstatistikken for 2017 på frokostmøtet under Fjellsprengningsdagen i Oslo 23. november. (Foto: Hans Kristian Barbøl)
Det var god stemning på frokostmøtet og godt oppmøte. (Foto: Hans Kristian Barbøl)

Ny rekord - tar ut 7,8 mill. fm3 fjell i 2017

Tunnelstatistikken viser at det aldri har vært tatt ut så mange faste kubikkmeter fjell i løpet av ett år i Norge som i 2017.

Det samlede volumet uttatt masse per år har økt jevnt og trutt de siste årene, og gitt årvisse rekorder. Dette er tilfelle også for 2017.

Veitunnelvolumet har gått litt ned i forhold til 2016, mens jernbanetunnel har økt og er nesten på nivå med 2013 (se tabell under).

Uttaket i lagringshaller har en stor økning i forhold til tidligere år. Vi må tilbake til 2008 for å finne et tilsvarende tall.

Acciona-Ghella har som forventet gått rett i tet for 2017 i uttatt masse. Sammenslutningen har som kjent oppdraget med å bygge den store tunnelen på Follobanen ved hjelp av tunnelboremaskin (TBM). På de neste plassene følger Skanska, Veidekke, AF og Implenia.

Blant annet på grunn av Follobanen har antallet meter drevet med TBM økt markant fra ca. 5000 i 2015 og i 2016 til godt over 20.000 i 2017.

Det samlede antall km bergrom har imidlertid gått ned både i år og året før det. Det er større tverrsnitt og utbedringer av eksisterende tunneler som er årsaken til dette.

Uttatt tunnelmasser i millioner kubikkmeter fra 1971 til 2017. Illustrasjon: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)
Uttatt tunnelmasser i millioner kubikkmeter fra 1971 til 2017. Illustrasjon: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) Illustrasjon: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF

Uttatt masse per bedrift i antall kubikkmeter for 2017 og 2016. Illustrasjon: NFF
Uttatt masse per bedrift i antall kubikkmeter for 2017 og 2016. Illustrasjon: NFF Illustrasjon: NFF

 

Forsiden nå