Torbjørn Pedersen er eksemplet på positiv og fremtidsrettet rekruttering fra logistikkstudiet i Trondheim.
Torbjørn Pedersen er eksemplet på positiv og fremtidsrettet rekruttering fra logistikkstudiet i Trondheim.

Ny serviceleder hos Nasta

Ola Fuglem (45) begynner som serviceleder ved Nastas avdeling i Stjørdal, utenfor Trondheim.   Han kommer fra Crawford hvor han har arbeidet med industriporter og lastesystemer. Fuglem er utdannet logistikkingeniør og bor i Hommelvika.  Stillingen er en satsing fra Nasta for å bringe ettermarkedstjenester nærmere kundene. Tidligere var stillingen sentralisert fra Larvik, men nå vil altså Trøndelag ha en person fast ved avdelingen som tar seg av kundekontakten på ettermarkedssiden lokalt i området.   

Forsiden nå