Øistein Engh i den store produksjonshallen hos Maur Bilpåbygg AS i Svelvik.
Øistein Engh i den store produksjonshallen hos Maur Bilpåbygg AS i Svelvik.

Nytt Eierskap - nye lokaler

Det har skjedd betydelige endringer hos Maur Bilpåbygg AS i Svelvik 20 km sør for Drammen. Det er endringer på eiersiden, og selskapet har nylig flyttet inn i nye, store og funksjonelle lokaler.

- Vi har forberedt oss godt på fremtiden, sier Øistein Engh, som er daglig leder og styreleder i Maur Bilpåbygg. Inntil for kort tid siden var han også eneeier, men er nå blitt minste aksjonær.

Tre ansatte med lang fartstid i selskapet er kommet inn på eiersiden. Det er Christian Riise med 25%, Gunnar Hagen med 30% og Roger Thorvaldsen med 30%. Litt rask hoderegning viser at Engh da sitter med 15%.

- Det er sunt at flere er med på å dra lasset, og med de nye aksjonærenes engasjement står vi godt rustet for å møte fremtiden, sier han.

Nye lokaler

Satsingen på fremtiden vises også i at Maur Bilpåbygg har flyttet inn i andre lokaler et par km sør for de gamle midt i Svelvik sentrum.

- Nå har vi 6000 m 2 under tak og store oppstillingsarealer utendørs. Lokalene var omtrent like stor i det gamle anlegget, men ikke på langt nær så rasjonelle i vår produksjon. Blant annet måtte vi flytte på påbygg og hengere hele tiden. Det slipper vi her. Vi jobber nå med å selge de gamle lokalene, sier Engh.

Selve produksjonshallen er 180 meter lang og 30 meter bred. Produksjonen foregår på begge sider med en transportgate i midten. Dermed er det lett å komme til og fra med chassiser og påbygg, uten å måtte flytte på andre påbygg under arbeid. I tillegg har selskapet plass til å lagre umonterte dumperkasser inne. Dermed blir de ikke utsatt for vær og vind før de får sin endelige overflatebehandling.

- Vi har investert en god del i det nye anlegget, sier Engh. - Blant annet har vi montert traverskraner for både produksjon og service, og vi har ny kantpresse, platesaks og lakkeringsverksted.

- Investeringene er for fremtiden. Alternativet kunne ha vært å flytte produksjonen til Polen. Det ville vi ikke. Noen må opprettholde påbyggkompetansen i Norge, ikke minst med tanke på service og reparasjoner, sier han.

Sörling hovedprodukt

Maur Bilpåbygg har representert svenske Sörling gjennom alle år. Mest kjent er tipp- og dumperpåbygg, men også krokløft og vekselflak står på programmet. Ettersom Sörling har kjøpt de svenske skapprodusentene PLS og Sala, selger Maur Bilpåbygg selvsagt også produktene derfra. Selskapet monterer også kraner og bakløftere fra flere leverandører, samt krokløftere fra belgiske AJK. På dumpersiden har Maur Bilpåbygg avtaler med Volvo, Scania og fra i år også Mercedes som selger dumperbiler som komplette produkter.

Egen produksjon

Maur Bilpåbygg har en betydelig egenproduksjon, blant annet av faste plan og tilhengere. På tilhengerprogrammet finner vi trippelkjerrer, boggikjerrer, slepvogner, tippsemitrailere, krokhengere, maskinhengere, containerhengere og båthenger. I travle perioder er noe av hengerproduksjonen blitt satt bort til tyske produsenter. - I 2007 solgte vi 170 hengere. Da hadde vi ikke kapasitet til å produsere alt selv, sier Engh.

- Å legge toppene av produksjonen utenlands viste seg å være fornuftig da finanskrisen kom. Vi trengte ikke å si opp noen, sier Engh. Selskapet har idag drøyt 40 ansatte, hvorav noen har fartstid på nesten 40 år. Nå er det en god miks av eldre erfarne og yngre medarbeidere. Selskapet har også noen polske ansatte. Det er ikke så lett å rekruttere nordmenn til mekanisk produksjon lenger.

Litt historie

Maur Bilpåbygg er et resultat av nettopp Maur og Bilpåbygg. Maur er eldst og ble etablert i Svelvik allerede i 1949. Norsk Sörling kom på banen 20 år senere og skiftet navn til Bilpåbygg i 1981.

I 1999 kjøpte Bilpåbygg Maur og samlet all virksomhet i Svelvik. Øistein Engh ble ansatt som selger i Norsk Sörling i 1976. Han gikk over i annen virksomhet i 1980, men kom tilbake som daglig leder i 1986. Han kjøpte Bilpåbygg i 1994.

I tillegg til virksomheten i Svelvik eier Maur Bilpåbygg sammen med ARKA AS i Bergen service- og reparasjonsverkstedet Transrep AS i oslo.

Forsiden nå