Grenland Rail med lisens for godstrafikk.
Grenland Rail med lisens for godstrafikk.

Nytt norsk togselskap med godstrafikklisens

Selskapet har til nå kjørt for andre togselskaper på deres lisenser. Nå har det egen sportilgangsavtale med Jernbaneverket.

Selskapet heter Grenland Rail. Det har naturlig nok sitt hovedkontor i Grenland, på Borgestad stasjon.

Selskapet har 12 ansatte, de fleste av dem lokførere. Det ble etablert i 2005.

-Grenland har mye industri og vi har flere havner med mye trafikk i vårt nærområde. Vi kommer nå til å jobbe for å få i gang godstrafikk på jernbane til og fra Grenland igjen. Denne trafikken forsvant da CargoNet la ned sin vognlasttrafikk for ca. ti år siden, sier daglig leder Heimon Winkelman i Grenland Rail til Jernbaneverket på nett.

Forrige uke undertegnet Grenland Rail sportilgangsavtale med Jernbaneverket. Før dette har selskapet fått utstedt lisens og sikkerhetssertifikat av Statens jernbanetilsyn.

Grenland Rail har tidligere samarbeidet mye med Green Cargo når det gjelder godstransport på jernbane. Dette samarbeidet kommer til å fortsette selv om Grenland-selskapet nå har egen lisens.

 

Forsiden nå