Det er ikke bare de utenlandske transportselskapene som bør svi for kabotasje, mener Svein Ove Vetrhus. Også de norske kundene må stå til ansvar.
Det er ikke bare de utenlandske transportselskapene som bør svi for kabotasje, mener Svein Ove Vetrhus. Også de norske kundene må stå til ansvar.

- Øk fokuset på kjøperen!

Utelukkende fokus på transportør har liten hensikt.

- Jeg tror det i fremtiden vil bli økt fokus på transportkjøpers medvirkningsplikt. Transportpriser på rundt 20 kroner pr. km over Haukeli er både juridisk og etisk betenkelig.

Det mener Svein Ove Vetrhus, daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS. Vetrhus reiser spørsmålet om all fokus bør være på transportør.

Det mener Svein Ove Vetrhus, daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS. Vetrhus reiser spørsmålet om all fokus bør være på transportør.

- Hva med kjøperen. Ser man på hva som kreves av ham? I kabotasjeregelverket er kjøpers medvirkningsplikt presisert. Da må Statens vegvesen også øke fokuset i den retning, og ikke bare ensidig se på transportørene, mener han.

Svein-Ove Vetrhus, Transportkompetanse Haugesund
Svein-Ove Vetrhus, Transportkompetanse Haugesund

Vetrhus presiserer imidlertid at de norske transportørene også må gå i seg selv. - Selv om jeg ikke tror at det blir fullt frislipp av kabotasje, er det lett å se at den internasjonale konkurransen er kommet for å bli. Da må norske transportører brette opp ermene og fokusere mer på effektiv drift og økt kvalitet, sier han.

- Man må ikke «svartmale» situasjonen. Det er ikke alle deler av norsk transportbransje som er like konkurranseutsatt som langtransport fra A til B. Og man ser også at gode kundeforhold og relasjoner fremdeles er viktige når man skal gjøre transportkjøp, påpeker han.

Synliggjøre kostnader

Vetrhus mener transportørene i større grad også må klare å synliggjøre sine kostnader.

- Spesielt når man har med speditører å gjøre som benytter flere transportører i en transport, er det vanskelig å dokumentere hva den enkelte transportør faktisk sitter igjen med. Kunden føler ofte at biltransporten er dyr, men ser ikke hele regnestykket og hvor pengene tar veien, sier Vetrhus.

Kjøpte Sjåførkompetanse AS

1. juli overtok Transportkompetanse Haugesund AS alle aksjene i Sjåførkompetanse AS fra Nordic Business Institute AS og Bileiernes Miljø og Kompetansesenter AS. Aktivitetene videreføres og det faglige og administrative støtteapparatet vil bli styrket.

Siden oppstarten i 2007 har Transportkompetanse Haugesund utviklet et nasjonalt kompetansenettverk innen transportrelaterte tjenester. Forretningsområdene inkluderer blant annet opplæring og kursing innen optimal bruk av kjøretøyet, etter- og videreutdanning av yrkessjåfører, konsulenttjenester og rådgivning innen kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører, bedriftsopplæring og sjåføropplæring.

 

 

 

Forsiden nå