Anlegg&Transport deltok på en minitest av hybridlastebiler i forbindelse med nyttekjøretøyutstillingen Solutrans i Lyon i fjor høst.
Anlegg&Transport deltok på en minitest av hybridlastebiler i forbindelse med nyttekjøretøyutstillingen Solutrans i Lyon i fjor høst.

Økning for hybride og elektriske kjøretøy

Europa vil utvikle seg til å bli det mest konkurransedyktige regionale markedet for mellomtunge hybride og elektriske lastebiler og busser, mener analysebyrået Frost & Sulivan.

Byrået anslår at tett innpå 7% av alle mellomtunge nyttekjøretøy produsert i EMEA-regionen (Europa, Midtøsten og Afrika) vil ha hybride eller elektriske fremdriftssystem i 2020.

Årsakene er økende energipriser, et ønske om større uavhengighet fra olje og kundeønsker om mer grønn» transport i kombinasjon med at kjøretøyprodusenter og underleverandører vil legge større vekt på utviklingen av slike kjøretøy. Frost & Sulivan anslår at det vil bli produsert 45.000 mellomtunge hybride og elektriske lastebiler og busser i EMEA i 2020. Halvparten av disse vil være kjøretøy med parallellhybrid, altså hvor forbrenningsmotor og el-motor arbeider parallelt og hvor hybridsystemet først og fremst er valgt for å redusere drivstofforbruket.

Analysebyrået slår fast at det vil være et meget stort behov for produktutvikling i årene som kommer.

De største utfordringene er kostnadene forbundet med hybrid og rent elektrisk fremdrift og at slike kjøretøy foreløpig ikke er egnet for bruk på lengre strekninger. At batteriteknologien ikke har kommet lenger enn det tilfellet er, samt konkurranse fra gass som drivstoff, gjør at andelen hybride og elektriske kjøretøy ikke vil være enda større.

Forsiden nå