Stangeland Gruppen har et imponerende anlegg utenfor Stavanger. Her fra 50-årsfeiringen i 2009.
Stangeland Gruppen har et imponerende anlegg utenfor Stavanger. Her fra 50-årsfeiringen i 2009.

Olav Stangeland: - Vi tjener for lite

Stangeland Gruppen fikk et driftsresultat på 72 millioner kroner ifjor. Olav Stangeland mener det burde vært det dobbelte.

Stavanger-entreprenøren innrømmer dette i et intervju med Dagens Næringsliv i dag. På spørsmål om hvor mye Stangeland Gruppen burde tjent, svarer Olav Stangeland med klar tale.

- Minst 150 millioner på driften burde vi klare for å ha en tilfredsstillende avkastning på kapitalen. Du må huske at dette er en kapitalintensiv bransje. Hvis vi ikke tjener mer penger, kan vi heller ikke ha dem i banken.

I 2011 hadde gruppen driftsinntekter på 1410,9 millioner kroner, en økning på 20,2% i forhold til 2010. Driftsresultatet var som nevnt 72 millioner, en økning på 3,6% i forhold til 2010.

Stangeland Gruppen eier 50% i NordicCrane, men denne delen av virksomheten har ikke gitt all verdens på bunnlinjen. Dagens Næringsliv skriver at dette i hovedsak skyldes store goodwillavskrivninger i kjølvannet av innfusjoneringen av Stangeland-familiens kranvirksomhet for noen år siden.

Lavere inntjening enn «ønsket», skyldes også pressede priser for entreprenørjobber. Men Olav Stangeland ser med glede at prisene er på vei oppover.

PS: T. Stangeland Maskin fikk nylig oppdraget med bygging av 1950 meter gang- og sykkelvei langs fylkesveg 443 i Sandnes og Sola kommune. Kontrakten lyder 16,431 millioner kroner og passer ekstra godt ettersom jobber er rett utenfor stuedøra. Oppstart er i september og jobben skal være fullført til juli neste sommer.

 

Forsiden nå