Her blir det stille lørdag ettermiddag.
Her blir det stille lørdag ettermiddag.

Oslo S stenges i helgen

Utbedringer gjør at Oslo S blir uten trafikk i 24 timer.

På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid stanser all togtrafikk til og fra Oslo sentralstasjon i ett døgn fra lørdag 17.november kl.1200. Dette er den siste stengningen i forbindelse med fornyelsen av strekningen Etterstad- Lysaker, og den siste stengningen av Oslo S i år, opplyser Jernbaneverket.

Jernbaneverket skal gjøre en rekke operasjoner i løpet av dette døgnet.

• Bytting og sveising av skinner i Oslotunellen 

• Pukksuging og vasking av Oslotunellen
• Et nytt rørkryss skal monteres i vestmunningen av tunellen
• Montering av stiger for kabler til brannføringsveier
• Riving av master og portaler for kontaktledning, og skjøting av høyspentkabler på Oslo S
• Reparasjon av støyskjerm i Brynsbakken

De reisende som bes ta kontakt med Trafikanten, NSB eller Flytoget. 

Forsiden nå