Situasjonen rundt Huken pukk- og asfaltverks fremtid er uavklart.
Situasjonen rundt Huken pukk- og asfaltverks fremtid er uavklart.

Oslo Vei i store økonomiske problemer

Selskapet er i brudd med begge sine banker vedrørende lånebetingelser.

Oslo Vei AS er et heleid datterselskap av Oslo kommune. Problemene startet da kommunen i november 2010 vedtok å stoppe utvidelsen av Huken pukk- og asfaltverk, stoppe sprengningen av ny basalt og foreta en vurdering av om det var tatt ut mer fjell enn lovlig.

Selve konsekvensutredningen alene kostet 15 millioner kroner. Selskapet har også måttet kjøpe inn stein for 35 millioner kroner i 2011 og 2012, sier en sentralt plassert kilde til Nettavisen NA24.

Underskudd

Nettstedet melder at Oslo Vei har et underskudd på 27,4 millioner kroner så langt i år, og at selskapet har fått frist til 30. oktober med å avklare situasjonen av Sparebank1.

Dersom ikke Oslo kommune viser at de ønsker å drive Oslo Vei økonomisk forsvarlig, truer Sparebank1 med å si opp låneavtalen. På toppen av dette, er Oslo Vei også i brudd med sine lånebetingelser overfor sin andre bank, DnB.

Forsiden nå