Ottar Bergersen & Sønner lavest på Fv. 888

Ottar Bergersen & Sønner lavest på Fv. 888

I løpet av mai starter jobben med å renske grøfter og legge asfalt på fylkesvei 888 i Morfjorden i Hadsel kommune. Fire entreprenører er med i konkurransen om jobben.

Fire entreprenører leverte inn tilbud:
- Ottar Bergersen & Sønner AS, 14.240.542,50 kroner
- TT Maskin og Transport AS, 15.870.907 kroner
- Thore Magnussen & Sønn AS, 15.076.280 kroner
- Alf Brekken & Sønner AS, 17.606.590 kroner

- Vi er veldig fornøyd med å ha tilbudet som er lavest på pris, og ser frem til å begynne når kontrollregningen er gjennomført, sier prosjektleder Jørn Eriksen i Ottar Bergersen & Sønner AS.

Når tilbudene er kontrollregnet, skrives det kontrakt. Sannsynlig oppstart er i løpet av mai.

Grøfter, stikkrenner og asfalt

I løpet av sommeren skal 6,4 kilometer av fv. 888, fra Sellåter til Sommarhus, rustes opp. Hele strekningen skal asfalteres, og det skal renskes grøfter, skiftes stikkrenner, ryddes skog og settes opp autovern.

Det skal renskes nesten 5000 meter med grøfter, og sprenges 1400 meter med grøft. I tillegg omfatter prosjektet utskifting av eksisterende stikkrenner og legging av 35-40 nye stikkrenner.

Ved utskifting av eksisterende stikkrenner skal det også skiftes ut ca. 11.000 m 3 med masse i veien, inkludert forsterkningslag, for å forhindre telehiv. Det skal også legges ca. 10 rør i avkjørsler, og settes opp 700 meter autovern.

Ferdig i august

Det er snakk om et relativt omfattende arbeid, og den entreprenøren som til slutt får kontrakten må være ferdig med jobben i begynnelsen av august.

Forsiden nå