Henning Harsem, adm. direktør i trafikkskolen LEARN, minner om at det er avgjørende at yrkessjåfører tar etterutdanningen til rett tid.
Henning Harsem, adm. direktør i trafikkskolen LEARN, minner om at det er avgjørende at yrkessjåfører tar etterutdanningen til rett tid.

Pass på etterutdanningen

- Vi kan ikke få understreket nok at det er viktig for yrkessjåfører å ta den obligatoriske etterutdanningen på riktig tidspunkt.

Det er Henning Harsem som sier dette til AT.no. Han er adm. direktør i trafikkskolen LEARN. Bakgrunnen for utsagnet er trafikkskolen stadig har kontakt med sjåfører som har kommet i skvis fordi man ikke har tilstrekkelig kjennskap til fristen for å ta etterutdanning. Kommer man i kontroll og ikke har skaffet seg yrkessjåførbeviset, er det full stopp, bokstavelig talt.

Unntak forekommer

Det er flere årsaker til at det er slik. Yrkessjåfører som har førerkort av nyere dato, har ingen problemer. Her følger etterutdanningen utløpsdato på førerkortet. Alle yrkessjåfører med eldre førerkort skal ha gjennomført etterutdanningen i henhold til en overgangsordning. Statens vegvesen har utgitt informasjonsmateriell som forteller når etterutdanningen må være utført, men det forekommer tilfeller hvor man ikke kan forholde seg til dette. Det var den utløpsdatoen man hadde på førerkortet 10. september 2008 for buss og 10. september 2009 for lastebil som er avgjørende for når man skal på kurs. Hvis man eksempelvis har utvidet førerkortet etter den tid, står det ny utløpsdato på førerkortet, mens det er en dato i 2008 eller 2009 som er avgjørende for etterutdanningen. I dette og noen andre tilfeller er det fort gjort å gå i fellen.

Telefonnummer

Dette er Statens vegvesen oppmerksom på og har etablert et telefonnummer (02030) man kan ringe for å få vite når man må ta etterutdanningen. - Dette er vel og bra, men fortsatt ikke problemfritt, sier Harsem. Ofte tar det lang tid å få svar, og man gir kanskje opp. Dessuten er det en viss fare for at man leser opp feil data fra førerkortet, at man får et ukorrekt svar eller man rett og slett misforstår svaret man har fått. Det kan også være fare for at det oppstår misforståelser ved at yrkessjåførdirektivet ble innført på forskjellige tidspunkt for buss og lastebil og at dette influerer på når man må ta etterutdanningen. Man fortsetter kanskje å kjøre i god tro, men det hjelper ikke hvis man kommer i en kontroll.

Mangler dokumentasjon

- Vi etterlyser en ordning som gir større sikkerhet, fortsetter Harsem. - Det svaret man får, eller oppfatter at man får, når man ringer 02030, hjelper ikke stort i en kontroll. Derfor må Statens vegvesen komme frem til en ordning slik at man får en skriftlig dokumentasjon på at man har tatt kontakt og hva svaret er. Videre er det viktig at kontrollørene ute på veien viser det nødvendige skjønn frem til overgangsordningen er over.

Forsiden nå