Bak fv: Lars Sira (Statens vegvesen), Finn Sefaniassen (Peab) og Johan Hansson (Peab). Foran fv: Hanne Louise Moe (Statens vegvesen), Morten Moe (Peab), Svein Soknes (Statens vegvesen) og Olaf Rovik (Statens vegvesen).
Bak fv: Lars Sira (Statens vegvesen), Finn Sefaniassen (Peab) og Johan Hansson (Peab). Foran fv: Hanne Louise Moe (Statens vegvesen), Morten Moe (Peab), Svein Soknes (Statens vegvesen) og Olaf Rovik (Statens vegvesen).

Peab tildelt veijobb i Trøndelag

Peab skal bygge 13,6 kilometer fylkesvei til 160 mill. kroner på Fosen-halvøya.

Dette er Peabs andre store jobb i Midt-Norge siden anleggsvirksomheten ble etablert her 1. januar i fjor. Den første kontrakten gjaldt utvidelse av E6 fra to til fire felt mellom Havnekrysset og Vikhammar i Stjørdal, en strekning på 2 570 meter.

- Vi har jobbet målrettet med vår virksomhet i distriktet siden etableringen for ett år siden, og det er tilfredsstillende å se at innsatsen gir resultater, sier Peabs anleggsdirektør Thorbjørn Eng.

LES OGSÅ:

Prosjektet omfatter bygging av ny fylkesvei 715 fra Keiserås i Leksvik kommune til Skolaskaret på kommunegrensa mot Rissa kommune. Oppdragsgiver er Statens vegvesen. Kontrakten er på totalt 160 mill. kroner eksklusive mva, og prosjektet utføres i hovedentreprise. Veibyggingen starter i mai og ferdigstilles i september 2015.

Samarbeid med Sverige

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Peab Infra Väst, et samarbeid som har pågått siden oppstarten av Peabs satsning i Trøndelags-regionen. Samarbeidet omfatter utveksling av erfaringer, kunnskap og ressurser i hele gjennomføringsfasen fra marked og kalkulasjon til utførelse og ferdigstillelse.

Veipakke til 2,3 milliarder

Ny fylkesvei fra Keiserås til Rissa grense er ett av 18 delprosjekter i veipakken Fosenvegene, som omfatter nybygging og oppgradering av 280 km vei på Fosenhalvøya. Pakken er kostnadsberegnet til 2,3 milliarder kroner. 75 prosent av beløpet skal dekkes med bompenger, resten over fylkesveibudsjettene i Sør- og Nord-Trøndelag.

Forsiden nå