Torsdag ble kontrakten om bygging av nye Lundbrua signert. Fra venstre: Arve Grannes i Peab anlegg, Janne Staulen Venes i Statens vegvesen og Christer Blomkvist i Peab anlegg.
Torsdag ble kontrakten om bygging av nye Lundbrua signert. Fra venstre: Arve Grannes i Peab anlegg, Janne Staulen Venes i Statens vegvesen og Christer Blomkvist i Peab anlegg. (Foto: Statens vegvesen)

Peab vant brukontrakt

Skal bygge ny bru på Fylkesvei 30.

Torsdag signerte Statens vegvesen kontrakt med Peab anlegg om bygging av nye Lundbrua på Fylkesvei 30 i Sør-Trøndelag. Entreprenøren leverte det laveste tilbudet i konkurranse med seks andre entreprenører.

Peabs tilbud var på 11.943.113 kroner.

Etter nyttår skal entreprenørens mannskap rigge seg opp på anleggsområdet.

Lundbrua går over elva Gaula i Ålen sentrum i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag. Den gamle brua som står der i dag hadde en oppstuvende effekt da det var flom i elva Gaula i august 2011 og Ålen sentrum ble hardt rammet. Nå blir den erstattet med en ny betongbru som blir dimensjonert for 200-årsflom.

- Den nye brua blir 12 meter bred og 29 meter lang. Det blir et kjørefelt i hver retning og et gang- og sykkelfelt, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Brua fundamenteres direkte mot berget, med landkar på hver side. Det kommer til å gå med 440 kubikk betong og 90 tonn armering til byggingen av betongbrua.

Nye Lundbrua skal etter planen stå ferdig til å settes på trafikk i juni neste år.

Forsiden nå