Slik kan veien bli seende ut mellom Arendal og Tvedestrand i nokså nær framtid. Det merkede området viser planområdet.
Slik kan veien bli seende ut mellom Arendal og Tvedestrand i nokså nær framtid. Det merkede området viser planområdet.

Planlegger ny firefelts vei

Statens vegvesen Region sør jobber med en firefelts motorvei på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

 Strekningen det dreier seg om er om lag 23 kilometer lang.

I første omgang har vegvesenet gått ut med dette forslaget (bildet) til en avgrensning av planområdet. Området er innenfor den røde streken på bildet.

Les mer om prosjektet her.

Forsiden nå