Powel har flere dataløsninger som skal gjøre arbeidet på anleggsplassen mer effektivt og nøyaktig.
Powel har flere dataløsninger som skal gjøre arbeidet på anleggsplassen mer effektivt og nøyaktig. (Foto: Powel)

Powel på vei

Powel arrangerer Roadshow i mars 2017. De stopper i fire byer for å demonstrere dataverktøy til anleggsbransjen.

De som ønsker å se siste nytt demonstrert live skal registrere seg på forhånd.

Powel opplyser at dette vil stå på programmet:

• Se eksisterende og nye løsninger sammenvevd i skyløsning for å få en enhetlig data- og informasjonsflyt:

o Kontrakts- og målebrevshåndtering med Gemini Connected

o Mobile løsninger ut på anlegget

o Datasikkerhet rundt skyløsningen Microsoft Azure

• Nyheter i Gemini Terreng versjon 12:

o Nye muligheter og forbedring for prosjektering av veg

o Byggegrop og bruk av ekstra linjer

o Nye presentasjonsmuligheter

o Bruk og generering av terrengmodeller fra gratis offentlige høydedata

Det står også lunsj på programmet.

Her er tider og steder for roadshowet:

14/3       Oslo, kl. 0830 - 1300
15/3       Kristiansand, kl. 0830- 1300
22/3       Bodø, kl. 1200 - 1600
23/3       Trondheim, kl. 0830 - 1300

Forsiden nå