Generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise M. Nøstvik (fra venstre), adm.direktør i Martinsen Transport AS, Maarten Beck, Oscar Sandstrøm fra Shell, Arnfinn Gjestrum i Martinsen Transport AS og styreleder i NP, Annar Sletvold under prisutdelingen.
Generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise M. Nøstvik (fra venstre), adm.direktør i Martinsen Transport AS, Maarten Beck, Oscar Sandstrøm fra Shell, Arnfinn Gjestrum i Martinsen Transport AS og styreleder i NP, Annar Sletvold under prisutdelingen.

Pris til Martinsen Transport

Vant for for andre gang.

 Martinsen Transport AS fikk denne uken Norsk Petroleumsinstitutts (NP) HMS-pris for 2012. Det er 17. gang prisen deles ut, og andre gang at Toten-bedriften med hovedkontor på Lena får den.

- Det er veldig hyggelig å motta en slik pris. Prisen vil være til stor inspirasjon for hele organisasjonen. Dette vil også være en fin anledning til å sette enda sterkere fokus på HMS internt i bedriften, sier administrerende direktør Maarten Beck. Han legger til at de foreløpig ikke har blitt tid til noen markering i bedriften, men lover at det vil bli en feiring i etterkant av utdelingen.

I juryens begrunnelse for prisen heter det at Martinsen Transport AS skiller seg fra konkurrentene ved å utvise stor forståelse for egne utfordringer, samtidig som de har evne til å møte utfordringene hurtig. De benytter et solid, egenutviklet HMS-system som er i kontinuerlig endring, blant annet for å imøtekomme Shells strenge kvalitetskrav. Bedriften kan også vise til lavt sykefravær og få skader, skriver NP i en pressemelding. 

- HMS er møysommelig arbeid, og må innarbeides som en del av de daglige rutinene. Vi har arbeidet målrettet med HMS over lang tid for å skape en attraktiv arbeidsplass for våre ansatte, uttalte Maarten Beck til NP. 
Direktøren i vinnerbedriften sier at HMS-arbeidet fører til svært få uønskede hendelser og at det dessuten bidrar til økt lønnsomhet i bedriften.

Forsiden nå