Understellet til en fire-akslet tømmerhenger er i ferd med å ta form. - Her er det bare akselaggregatene som ikke er av egen produksjon, sier Trond Erik Pedersen.
Understellet til en fire-akslet tømmerhenger er i ferd med å ta form. - Her er det bare akselaggregatene som ikke er av egen produksjon, sier Trond Erik Pedersen.

Produserer nesten alt selv

- Vi er nødt til å opprettholde en påbyggerindustri her i landet. Det er nødvendig for å ivareta kompetansen og sørge for reparasjonsmuligheter.

Det er Trond Erik Pedersen som sier dette. Han er daglig leder i den tradisjonsrike påbyggerbedriften Trailer-Bygg AS på Sokna halvannen mil vest for Hønefoss.

Selskapet lever opp til Pedersens utsagn. Egenproduksjonsandelen på hengerne fra Sokna ligger på nærmere 90%. Det er nesten bare aksler og tippsylindere som kjøpes inn. Resten produseres helt fra bunnen av. Det gjelder blant annet rammene, som skjæres ut av plater i spesialstål og de tykkelser som er best egnet for enhver henger- og påbyggtype og sveises sammen av dyktige fagfolk. Trailer-Bygg er i dag landets største hengerleverandør når det gjelder innenlands produksjon.

Etablert i 1973

Det var Trond Eriks far Vidar og farens bror Harald som etablerte selskapet i 1973. Idag er Vidar styreleder og Trond Erik altså daglig leder. Det er de to som tar seg av salget også.

- Vi utfyller hverandre på kompetanse, så det er blitt slik, sier Trond Erik. Han har arbeidet i firmaet i 22 år og vært daglig leder de siste tre-fire årene, etter en "glidende overgang", som han uttrykker det. Trailer-Bygg har hele tiden hatt tilhold i samme område, som er et av landets viktigste tømmerdistrikter.

Tømmer og flis

Fra starten var bedriften tuftet på produksjon av tømmerutstyr. Det er fortsatt en viktig nisje sammen med flishengere og flispåbygg. Fra flis er ikke veien lang til kornpåbygg som i stor utstrekning bygger på de samme løsninger. Noen krokløft- og containerhengere blir det også. Trailer-Bygg leverer hengerunderstell til andre påbyggere, men det har det vært klart mindre av etter at finanskrisen la en nokså trykkende hånd over store deler av norsk påbyggerindustri.

Kan bygge nesten alt

- I prinsippet kan vi bygge nesten alt, bortsett fra tank, sier Trond Erik. - Våre klart viktigste nisjer er likevel utstyr til transport av tømmer og tømmerprodukter, samt til landbruket. Hele prosessen, fra skjæring av den første platen til produktet ruller ferdig lakkert ut på gårdsplassen, skjer i eget hus. Volumprodukter, eksempelvis europatraller, er ikke noe for oss. Vi har regnet på slike semitrailere noen ganger, men bare materialprisen blir nesten høyere enn det vi kan selge slike hengere for. En liten norsk produsent kan ikke ta opp kampen med de store kontinentale fabrikkene som spyr ut noen tusen europatraller i året. Det butter allerede på innkjøp. Det norsk påbyggerindustri kan hevde seg på, er avanserte produkter som krever høy kompetanse.

Fra sitt kontorvindu ser Trond Erik rett bort på Moelven Soknabruket, et av landets største sagbruk. - Er det stor aktivitet der, er det gjerne bra trøkk hos oss, sier han.

Dystert i 2009

Trailer-Bygg hadde et nokså dystert 2009. Det var ikke mulig å unngå permitteringer, men bedriften klarte seg bedre enn mange andre påbyggleverandører. Når man driver fornuftig og har klart å kjøre med overskudd gjennom nesten alle år, står man bedre rustet i vanskelige tider.

2010 tegner mye bedre, og de permitterte er tilbake i jobb. Antall ansatte er nå rundt 35.

- Vi jubler ikke uhemmet, for det er fortsatt et godt stykke igjen til der vi var, og markedet er fortsatt nokså nervøst, sier Trond Erik. Han velger likevel velger å se noenlunde lyst på fremtiden. Produktene har god aksept i markedet og er kjent for høy kvalitet. Hos Trailer-Bygg har man god kunnskap om hvordan utstyret skal bygges for å holde med tung last på veier som ofte er elendige.

Hele landet

Trailer-Bygg selger sine produkter over hele landet. I stor utstrekning er det sluttbrukerne som er kunder, ofte en- og fåbilseiere, men også noen større.

- Dette gir oss mye direkte kontakt med brukerne, og vi er lydhøre overfor kundenes innspill, ikke minst når det gjelder videre produktutvikling, sier Trond Erik Pedersen.

Trailer-Bygg er i dag en moderne produksjonsbedrift. Lokalene er på ca. 10.000 m2 iberegnet en reparasjonsavdeling som klarer det meste. Vedlikehold og EU-kontroller rundt om i landet skjer hos frittstående verksteder og tungbilforhandlere.

Forsiden nå